Blåskjellvarsel - Flødevigen

Kan spise Spis med måte = 15-20 mellomstore skjell Ikke spis Intet råd / sommerlokalitet
 

Agder (Arendal)

Målested: Flødevigen

Prøver uttatt dato 18. mar.

Bakgrunn: PSP over faregrensen og Alexandrium tilstede, mens DSP er rett under faregrensne

Mer om målingen

IKKE spis skjell

Gjelder t.o.m fredag 29. mars 2019