Matvaretabellen er utvidet med 15 fettsyrer

Matvaretabellen.no er utvidet med fettsyreverdier for de fleste matvarene i tabellen. Dette er fire mettede fettsyrer, to enumettede fettsyrer og ni flerumettede fettsyrer.

Foto: www.colourbox.com

Fettsyrer

To hoved typer av fett: mettet fett og umettet fett

Umettet fett deles inn i: enumettede og flerumettede fettsyrer 

Fettsyrer: er en av bestanddelene til fett, og tilhører de organiske syrene (karboksylsyrer). Fettsyrer består av lange hydrokarbonkjeder (typisk 12-20 karbon-atomer) med en karboksylgruppe (COOH) i enden.

Fettsyreverdiene i Matvaretabellen er innhentet fra ulike kilder:

  • Analytiske prosjekter utført av NIFES på oppdrag fra Mattilsynet
  • Analytiske rapporter fra andre norske institusjoner og produsenter
  • Utenlandske matvaredatabaser
  • Vitenskapelige artikler

Det er viktig å være oppmerksom på at de publiserte verdiene er et utvalg av enkeltfettsyrer i matvarene, ikke en fullstendig fettsyreprofil. Fettsyrer utgjør kun en del av totalfettet i en matvare, resten av fettet består av glyserol, kolesterol, plantesteroler og fosfolipider. Fettsyrene utgjør som regel 90-95 prosent av totalfettet, men i noen matvarer kan fettsyreandelen være betydelig lavere, som f.eks. i mager fisk hvor fettsyrene utgjør ca. 70 prosent av totalfettet.  

Tabell: Mettede, enumettede og flerumettede fettsyrer i Matvaretabellen.no

 

Mettede fettsyrerEnumettede fettsyrerFlerumettede fettsyrer
C12:0 (Laurinsyre)C16:1 sumC18:2n-6 (Linolsyre)
C14:0 (Myristinsyre)C18:1 sumC18:3n-3 (Alfa-linolensyre)
C16:0 (Palmitinsyre) C20:3n-3 (Eikosatriensyre)
C18:0 (Stearinsyre) C20:3n-6 (Dihomo-gamma-linolensyre)
  C20:4n-3 (Eikosatetraensyre)
  C20:4n-6 (Arakidonsyre)
  C20:5n-3 (EPA - Eikosapentaensyre)
  C22:5n-3 (DPA - Dokosapentaensyre)
  C22:6n-3 (DHA - Dokosaheksaensyre)
Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00

Mer hos oss

Fett