68 nye og 121 oppdaterte matvarer i Matvaretabellen

Matvaretabellen inneholder nå 1652 matvarer og retter. I 2017-versjonen av tabellen er 68 matvarer nye, og 121 matvarer er oppdaterte. Det er blant annet nye verdier for kylling, egg, brød, knekkebrød og frokostblandinger.

Matvaretabellen.no er et viktig verktøy for både næringsmiddelbransjen og forbrukere når næringsinnhold i matvarer skal beregnes.  Foto: Colourbox.com

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge. Etterspørsel etter flere matvarer har ført til et utvidet utvalg med matvarer som laktosefrie meieriprodukter, belgvekster, diverse importerte frukt og grønnsaker, strandsnegle, nye typer knekkebrød, frokostblandinger og brød.

- Vi oppdaterer og utvider utvalget av matvarer i Matvaretabellen for å speile det forbrukerne finner i dagligvarebutikkene, sier Ellen Kielland, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Grunnlag for næringsdeklarasjoner

Næringsdeklarasjonen gjør det enklere for forbrukerne å finne ut hva maten inneholder, og å sammenlikne matvarer. Matindustrien benytter Matvaretabellen til å beregne næringsdeklarasjoner.

- Hvis matindustrien ikke har analysedata for produktene sine, kan næringsinnholdet beregnes ut fra oppskrift. Da er Matvaretabellen et godt verktøy til å beregne nye næringsdeklarasjoner, sier Ellen Kielland.

Nye analyseverdier for egg, kylling og for kornvarer

Utvalget av egg, kylling og kornprodukter er oppdatert, etter at to analyseprosjekter ble gjennomført i 2016 og 2017. Tabellen oppdateres årlig siden nye matvarer lanseres kontinuerlig på markedet, og ingredienser og produksjonsmetoder endres. I tillegg forbedres metoder og kvalitetskrav knyttet til matvareanalyser.

Matvaretabellen brukes også som beregningsgrunnlag i næringsstoff- og kostanbefalinger til befolkningen. Derfor er det viktig at den har verdier for energi og de næringsstoffene som anbefales.

Matvaretabellen er et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og Universitetet i Oslo.

Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er en gratis kostberegningnettside der man kan beregne summen av næringsinnhold i registrerte matvarer og sammenlikne med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer. Matvarene i Kostholdsplanleggeren er hentet fra Matvaretabellen, og oppdateres med de nye næringsstoffverdiene. Kostholdsplanleggeren er et pedagogisk kostberegningsprogram utviklet for å vise, beregne og sammenlikne næringsinnhold i matvarer, retter, måltider og dags- og ukeinntak (menyer). Nettsiden er beregnet til bruk i kostholdsopplæring i skole og annen undervisning, i ernæringsveiledning og for de som ønsker å vurdere og planlegge eget kosthold. Kostholdsplanleggeren er utviklet av Helsedirektoratet og Mattilsynet.

For mer informasjon kontakt:
Pressevakten i Mattilsynet, mobil: 46912910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no