93 nye og 231 oppdaterte matvarer i Matvaretabellen

Matvaretabellen inneholder nå 1721 matvarer og retter. I 2018-versjonen av tabellen er 93 matvarer nye, og 231 matvarer er oppdaterte. Det er blant annet nye verdier for kjøttpålegg, glutenfrie produkter, kaker og desserter.

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge. Nytt av året er flere kaker og desserter, økologiske meieriprodukter, glutenfrie produkter og oppdaterte verdier for kjøttpålegg. - Vi oppdaterer og utvider utvalget av matvarer i Matvaretabellen for å speile det forbrukerne finner i dagligvarebutikkene, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Nesten alle matvarene har nå fått verdier for jod

De fleste matvarene i Matvaretabellen har nå fått verdier for innhold av jod. De nye jodverdiene er et resultat av et prosjekt gjennomført ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2017-18. Prosjektet har hatt som mål å samle inn, kvalitetsvurdere og tilegne representative jodverdier for matvarene i matvaredatabasen KBS ved Universitetet i Oslo og i matvarene i Matvaretabellen.no. Jodverdiene er hentet fra analyseprosjekter utført ved Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet, andre vitenskapelige forskningsprosjekter, produsenters egne analyser og fra andre matvaretabeller. Jodprosjektet er finansiert av Universitetet i Oslo, Animalia, Melk.no og TINE.

Nye analyseverdier for risprodukter og kjøttpålegg

Utvalget av risbaserte produkter som glutenfritt mel og pasta i Matvaretabellen er utvidet og næringsstoffverdiene for en rekke kjøttpålegg er oppdatert, etter at det ble gjennomført to analyseprosjekter i 2018.

Matvaretabellen oppdateres årlig siden nye matvarer lanseres kontinuerlig på markedet, og ingredienser og produksjonsmetoder endres. I tillegg forbedres metoder og kvalitetskrav knyttet til matvareanalyser. Matvaretabellen brukes også som beregningsgrunnlag i næringsstoff- og kostanbefalinger til befolkningen. Derfor er det viktig at den har verdier for energi og de næringsstoffene som anbefales.

Matvaretabellen er et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og Universitetet i Oslo.

Grunnlag for næringsdeklarasjoner

Næringsdeklarasjonen gjør det enklere for forbrukerne å finne ut hva maten inneholder, og å sammenlikne matvarer. Matindustrien benytter Matvaretabellen til å beregne næringsdeklarasjoner.

- Hvis matindustrien ikke har analysedata for produktene sine, kan næringsinnholdet beregnes ut fra oppskrift. Da er Matvaretabellen et godt verktøy til å beregne nye næringsdeklarasjoner, sier Merethe Steen.

Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er en gratis kostberegningsnettside der man kan beregne summen av næringsinnhold i registrerte matvarer og sammenlikne med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer. Matvarene i Kostholdsplanleggeren er hentet fra Matvaretabellen, og oppdateres med de nye næringsstoffverdiene. Kostholdsplanleggeren er et pedagogisk kostberegningsprogram utviklet for å vise, beregne og sammenlikne næringsinnhold i matvarer, retter, måltider og dags- og ukeinntak (menyer). Nettsiden er beregnet til bruk i kostholdsopplæring i skole og annen undervisning, i ernæringsveiledning og for de som ønsker å vurdere og planlegge eget kosthold. Kostholdsplanleggeren er utviklet av Helsedirektoratet og Mattilsynet.

For mer informasjon kontakt:
Pressevakten i Mattilsynet, mobil: 46912910