Nytt i Matvaretabellens 2016-versjon

Matvaretabellen 2016 (MVT-16) har 67 nye matvarer, 180 matvarer har fått oppdaterte tabellverdier, og 10 matvarer er slettet. Liste over alle nye matvarer, matvarer med reviderte tabellverdier og slettede matvarer er gitt i vedlegg kalt Endringer siden 2015.

Nye matvarer

I MVT-16 er det lagt til 67 helt nye matvarer. De nye tabellverdiene for pizza og fiskeprodukter er basert på analyseprosjekt fra 2015/16. De andre nye matvarene har verdier mottatt fra industrien og/eller hentet og vurdert fra andre lands matvaretabeller og fra det som finnes av tilgjengelig informasjon på internett og på matvarenes emballasje. Liste med navn og matvarenummer på alle nye matvarer er gitt i vedlegg kalt Endringer siden 2015, se ark for Nye matvarer. De nye matvarene finnes i følgende grupper og undergrupper:

 • Melk og melkeprodukter (3)
 • Fjørfe og kjøtt (1)
 • Fisk og skalldyr (24)
 • Poteter, grønnsaker, frukt og bær (11)
 • Korn- og bakevarer, frø og nøtter (5)
 • Sukker og søte produkter (7)
 • Margarin, smør og matolje (1)
 • Drikke (4)
 • Diverse retter, produkter og ingredienser (11)

Matvarer med nye tabellverdier

I alt 180 matvarer har fått nye tabellverdier. Liste med navn og matvarenummer på alle matvarer med reviderte tabellverdier er gitt i vedlegg kalt Endringer siden 2015, se ark for Reviderte matvarer. Disse finnes i følgende grupper og undergrupper:

 • Melk og melkeprodukter (65)
 • Fjørfe og kjøtt (4)
 • Fisk og skalldyr (99)
 • Korn- og bakevarer, frø og nøtter (4)
 • Poteter, grønnsaker, frukt og bær (5)
 • Margarin, smør, matolje o.l. (2)
 • Diverse retter, produkter og ingredienser (1)

Slettede matvarer

Siden forrige versjon av Matvaretabellen er det i MVT-16 tatt ut i alt 10 matvarer. Liste med navn og matvarenummer på alle slettede matvarer er gitt i vedlegg kalt Endringer siden 2015, se ark for Slettede matvarer. Disse var i følgende grupper og undergrupper:

 • Fisk og skalldyr (5)
 • Margarin, smør, matolje o.l. (2)
 • Diverse retter, produkter og ingredienser (3)

Om arbeidet med Matvaretabellen 2016

Den offisielle norske matvaretabellen er et viktig redskap i myndighetenes arbeid med overvåking av kostholdets utvikling. Arbeidet med MVT-16 har vært ledet av Mattilsynet og er samfinansiert med Helsedirektoratet.

Det praktiske arbeidet er utført av fagpersoner hos Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitet i Oslo. Følgende personer har vært involvert i arbeidet med Matvaretabellen i større eller mindre grad siden forrige oppdatering i 2015: Ellen Kielland, Jorån Østerholt Dalane og Astrid Nordbotten fra Mattilsynet og Nina Norberg, Monica Hauger Carlsen og Anette Hjartåker fra Universitetet i Oslo.

Analyseprosjektet av frossenpizza og fiskeprodukter er utført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00