Hvordan skal man henvise til Matvaretabellen når man publiserer eller omtaler informasjon om matvaredata fra nettsiden?

Matvaretabellen er et varemerke. Det innebærer at bruk av informasjon fra nettsidene forutsetter at informasjonen ikke endres og at original kilde oppgis ved bruk.

Aktuell versjon angis med referanse, f.eks for siste versjon (per mai 2016):

"Matvaretabellen 2016. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. www.matvaretabellen.no"

Les mer om opphavsrett og copyright til Matvaretabellen

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00
En bananklase