Tilbaketrekking:

Bioform AS trekker tilbake produktene "Fat Burn Liquid" og "Fat Burn Capsules"

Bioform AS trekker tilbake produktene "Fat Burn Liquid" og "Fat Burn Capsules" fra markedet. Årsaken er at de inneholder ingredienser som klassifiseres som reseptpliktige legemidler.

En boks "Fat Burn Liquid" og en boks "Fat Burn Capsules"

"Fat Burn Liquid" og "Fat Burn Capsules" trekkes fra markedet. Årsaken er at de inneholder ingredienser som klassifiseres som reseptpliktige legemidler. Foto: Bioform AS

Tilbaketrekkingen gjelder følgende varer:

Produktnavn: V10 Thermogen Burn Liquid (Fat Burn Liquid)
Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Bioform AS
Produksjonsvirksomhet: Best Body Nutrition, Tyskland
Importør: Bioform AS, Norge
Varenummer: 4260121344650

Produktnavn: Fat Thermogen Burn (Fat Burn Capsules)
Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Bioform AS
Produksjonsvirksomhet: Best Body Nutrition, Tyskland
Importør: Bioform AS, Norge
Varenummer: 4260121340065

Bioform AS har importert produktene "Fat Burn Liquid" og "Fat Burn Capsules" fra produsenten Best Body Nutrition i Tyskland.

Det har blitt solgt ca. 120 bokser av hvert produkt. Bioform AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste det, eller levere det tilbake.

Kosttilskuddene inneholder Yohimbin (pausinystalia yohimbe) og Maca rot (Lepidii meyenii radix) som er klassifisert som reseptpliktige legemidler i Norge. Produktene kan være helseskadelige.

Kontaktinformasjon
Bioform AS: Trond Solstrand, daglig leder, tlf. 77 86 18 68
Mattilsynet: Unni Tolbøl Boiesen, seniorinspektør, region Nord, tlf. 22 77 89 43 / 911 93 718