Blåskjell fra Snadder og Snaskum AS, trekkes fra markedet

Snadder og Snaskum AS, trekker tilbake levende blåskjell pakket i nett og i MAP med best før dato i løpet av oktober 2017. Årsaken er at det er funnet DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) som gir risiko for diare, oppkast og magekramper.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Blåskjell fra Snadder og Snaskum AS
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: Snadder og Snaskum AS
  • Produksjonsvirksomhet: Snadder og Snaskum AS
  • Varenummer: EPD 3148632
  • Batch/Lotnr.: J4, J5 og J7
  • Best før dato: 2.10.17, 5.10.17, 6.10.17 og 7.10.17 for nett. 1.10.17, 4.10.17, 5.10.17 og 6.10.17 for MAP

Algegiften DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) er funnet i blåskjell produsert av Snadder og Snaskum i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. Rundt 8 tonn blåskjell er sendt ut på markedet i hele landet. Noe av dette er sannsynlig spist, mens resterende parti tilbaketrekkes fra markedet. 

Produktene er høstet etter høstetillatelse fra Mattilsynet, men rask oppblomstring av DSP-toksiske alger har ført til at det er algegift i blåskjellene.

Snadder og Snaskum AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste det.

Spising gir risiko for diare, oppkast og magekramper. Mattilsynet har foreløpig ikke fått melding om at noen er blitt syke etter å ha spist skjellene.

Kontaktpersoner:

Kontaktperson Snadder og Snaskum AS: Tove Moe, tlf. 73 85 10 10

Kontaktperson Mattilsynet: Merete Hestdal tlf. 47 60 47 88