Dødelige slankemidler med DNP (dinitrofenol)

Mattilsynet og Statens legemiddelverk advarer mot stoffet DNP (2,4-dinitrofenol). Stoffet brukes som slankemiddel og selges på internett. Stoffet markedsføres som fettforbrennende til kroppsbyggere og andre som vil raskt ned i vekt. DNP forårsaker alvorlige forgiftninger og dødsfall.

Muskelmann som løfter vekter

Stoffet DNP markedsføres som fettforbrennende til kroppsbyggere og andre som vil raskt ned i vekt Foto: Colourbox.com

- DNP påvirker stoffskiftet slik at det dannes store mengder varme i kroppen, dette kan føre til livsfarlig overopphetning, sier medisinsk fagdirekør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

- Flere dødsfall både i Storbritannia og Sverige de siste tre årene, og et dødsfall i Norge viser at det er viktig å advare sterkt mot bruk av slike produkter. Dette viser hvor farlig det kan være å kjøpe slankemidler på internett. Du kan ikke være sikker på hva du får, sier seksjonsleder i Mattilsynet, Atle Wold. Det er umulig for myndighetene å kontrollere utenlandske nettsider.

Tegn på forgiftning

Selv små mengder DNP kan gi alvorlig forgiftning hos noen personer, fordi kroppens evne til å bryte ned DNP varierer. Vanlige tegn på forgiftning er kraftig svetting, muskelsmerter, høy puls, høy feber og pustevansker. Ved alvorlig forgiftning oppstår lever- og nyresvikt, kramper, bevisstløshet, hjerterytmeforstyrrelser og i verste fall hjertestans.

Det finnes ikke motgift mot DNP og pasienter som har tatt DNP risikerer å dø til tross for intensivbehandling.

Råd til forbrukerne

Kjøp over internett

Mattilsynet og Legemiddelverket kjenner ikke til at produkter med DNP blir solgt fra norske nettsteder. På utenlandske nettsteder gis det ofte råd om hvordan DNP skal brukes.

Kontakt hos Legemiddelverket: Medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen, mobil: 917 02 377.
Kontakt hos Mattilsynet: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910.