Tilbaketrekking:

Funn av DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) i blåskjell fra Snadder og Snaskum

Algegiften DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) er funnet i blåskjell produsert av Snadder og Snaskum i Rista kommune i Sør-Trønderlag. Kjøpte produkter bør kastes.

Blåskjell fra

Blåskjell fra Snadder og Snaskum AS Foto: Snadder og Snaskum AS

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Levende blåskjell pakket i nett og i MAP
  • Produktet er merket: Levende, ferske blåskjell
  • Batch J7, J1 og J2
  • Best-før-dato nett: 13.07.17, 14.07.17 og 15.07.17
  • Best-før-dato skåler: 11.07.17, 12.07.17, 13.07.17
  • Produksjonsdato: 03.07.17, 04.07.17 og 05.07.17
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: Snadder og Snaskum AS

Algegiften DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) er funnet i blåskjell produsert av Snadder og Snaskum i Rista kommune i Sør-Trønderlag. Produktene er høstet etter høstetillatelse fra Mattilsynet, men rask oppblomstring av DSP-toksiske alger har ført til at det er algegift i blåskjellene.

Spising gir risiko for diare, oppkast og magekramper. Produktene bør kastes.

Kontaktperson hos Snadder og Snaskum AS: Magne Hoem, telefon 95 07 29 80, e-post post@snadderogsnaskum.no.

Kontaktperson hos Mattilsynet: Jan Arild Røkke, Fung. Avdelingssjef, telefon 95 07 58 14, e-post jaaro@mattilsynet.no.

Blåskjell fra Snadder og Snaskum AS

 

Om algegifter

Algegifter produseres av ulike alger og kan finnes både i saltvann og i ferskvann. Skjell filtrerer store mengder vann, og eventuelle algegifter i vannet kan derfor konsentreres i skjellene.

På verdensbasis er marine algegifter ansvarlig for mange tilfeller av forgiftninger hvert år, hvorav noen med dødelig utgang. I tillegg til helseeffekter på mennesker, er algegifter ansvarlig for fiskedød og har også vært involvert i episoder med høy dødelighet hos marine pattedyr, fugler og andre dyr som er avhengig av den marine næringskjeden. Ferskvannsalger kan forurense drikkevannskilder.

Mattilsynet overvåker algetoksiner i blåskjell. Hovedformålet med overvåkingen er å gi publikum informasjon om hvor det er tilrådelig å spise selvplukkede skjell. Se blåskjellvarselet på matportalen.no

Blåskjell og andre skjell som omsettes, skal være kontrollert og uten algegifter.