Funn av PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) i blåskjell fra Snadder og Snaskum

Algegiften PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) er funnet i blåskjell produsert av Snadder og Snaskum i Rissa Kommune i Trøndelag.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn (fullstendig): Blåskjell fra Snadder og Snaskum AS
  • Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Snadder og Snaskum AS
  • Produksjonsvirksomhet: Snadder og Snaskum AS
  • Batch/Lotnr.: A1 og A2
  • Best før dato: 27.04.18 og 28.04.18 for nett, 25.04.18 og 26.04.18 for MAP
  • Siste forbruksdag:
  • Produksjonsdato: 17.04.18 og 18.04.18

Produsent har tatt ut egenkontrollprøver av skjell og vann, og sendt inn for analyse. Basert på analyseresultatene ble det i forrige uke gitt høstetillatelse fra Mattilsynet.

Nye analyseresultat inneværende uke viste en rask oppblomstring av PSP-toksiske alger som har ført til betydelige algegiftkonsentrasjoner i blåskjellene. Mattilsynet trakk umiddelbart tilbake høstetillatelsen.

Se oversikt

Snadder og Snaskum AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste det.

Spising av disse blåskjellene kan føre til forgiftning. Følgende symptomer vil inntre relativt raskt etter inntak: prikkende følelse i fingre og tær, samt hodepine og svimmelhet. Ved alvorlige forgiftninger kan man oppleve pustebesvær (trang strupe) og muskulære lammelser. Ved alvorlig forgiftning må lege kontaktes.

 

Kontaktpersoner:

Kontaktperson Snadder og Snaskum AS: Magne Hoem, 95072980

Kontaktperson Mattilsynet: Merete Hestdal tlf. 47 60 47 88