Funn av ulovlig genmodifisert papaya

Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifisert papaya fra Thailand, og har derfor nedlagt forbud mot import og salg av fersk papaya fra OrientDeli importert fra Chatchawan Import Export & Packaging Ltd., Thailand.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: «OrientDeli GREEN PAPAYA».
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: OrientDeli AS, Oslo.
  • Eksportør: Chatchawan Import Export & Packaging Ltd., Thailand.
  • Varenummer: Lot V0480217 / NO 851-055.
  • Produktet som det har blitt tatt prøver av er solgt i følgende butikker: Chili Hoang (Oslo), Oriental Supermarked (Strømmen), Keiser (Lillestrøm), Phan Thai (Sandnes), Asian Shop (Ulsteinvik), Canh Van (Sandnes), Gong Asia Mat (Steinkjer), Intermat (Tromsø), Asiaten (Godvik), Saigon Marked (Arendal), Tan Thai Mat (Voss), Pattai (Fredrikstad), Keiser (Jessheim), Ski dagligvarer (Ski), Hoang Asia mat (Moss).

Funnet ble gjort i et parti på cirka 270 kg fersk, grønn papaya merket «Green papaya» og «NON GMO - Thai original native green papaya», som er importert av OrientDeli AS i Oslo og distribuert videre til 15 butikker over hele landet.

Mattilsynet har ikke sett dokumentasjon som tilsier at det medfører helsefare å spise papayaen fra Thailand. Forbrukere som har rester av fersk papaya fra samme leverandør, kan kaste varen eller returnere den til butikken.

I Norge er det ikke tillatt å selge eller markedsføre genmodifisert mat eller fôr fremstilt fra GMO uten godkjenning fra Mattilsynet. Det er per i dag ingen slike godkjente genmodifiserte mat- eller fôrvarer i Norge, og genmodifisert papaya er heller ikke godkjent i EU.

Papayaen er genmodifisert slik at den er resistent mot et virus som kan gi store avlingstap. Genmodifiserte varianter er godkjent i flere land, men ikke i Thailand. Godkjenningene i disse landene er gitt blant annet fordi helserisikovurderingene viser at det ikke er noen helserisiko ved å spise papayaen.

Funnet ble gjort i forbindelse med Mattilsynets årlige overvåkningsprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer. Formålet med dette programmet er å analysere risikovarer og å kontrollere at virksomhetene følger regelverket, slik at det ikke importeres ulovlige genmodifiserte produkter. Analysene blir gjort av Veterinærinstituttet.

Importøren har fått pålegg om å stoppe import av papaya

Når det blir oppdaget ulovlige genmodifiserte matvarer, vil Mattilsynet forby salget av disse og kreve at usolgte produkter trekkes tilbake fra markedet. Importøren har fått forbud mot omsetning av all fersk papaya fra samme leverandør inntil de kan dokumentere at papaya fra dem faktisk er «NON GMO», slik det opplyses i merkingen. Importøren pålegges også å bedre sine rutiner for å sikre at eventuelle framtidige importpartier ikke er genmodifisert.

Siden 2004 har det blitt rapportert 63 funn av ulovlig genmodifisert papaya i andre europeiske land, i hovedsak fra Thailand. Sist genmodifisert papaya ble påvist i Norge var i 2014, i hermetisk papaya fra Thailand.

Mattilsynet fører tilsyn etter to lover

Fersk papaya er en levende organisme som i prinsippet er spiredyktig. Slike levende genmodifiserte organismer (GMO) omfattes av genteknologiloven. Da papaya er en tropisk art, kan den ikke overleve og etablere seg i Norge. Miljødirektoratet vurderer derfor at papaya har liten miljørisiko i Norge, men sier at utplanting av frø vil være et brudd på genteknologiloven.

Mattilsynet har tilsynsansvar etter matloven og genteknologiloven, og samarbeider med Miljødirektoratet ved påvisning av levende GMO.

Forbrukerhenvendelser: Inga Elise Torp Nielsen, koordinator tilsyn med genmodifisering, tlf. 22 77 83 09

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910