Tilbaketrekking:

Ringnes trekker tilbake Imsdal med smak av sitron, Imsdal med smak av eple og Imsdal med smak av bringebær

Tilbaketrekkingen omfatter alle flasker med disse smakene på markedet. Årsaken er at det er avdekket funn av muggpartikler i enkeltflasker av Imsdal med smakene. Øvrige Imsdalprodukter er ikke berørt av kvalitetsavviket og kan trygt konsumeres.

Flaske med Imsdal, smak av bringebær

Ringnes trekker tilbake Imsdal med smak av sitron, Imsdal med smak av eple og Imsdal med smak av bringebær. Årsaken er at det er avdekket funn av muggpartikler i enkeltflasker av Imsdal med smakene. Foto: Ringnes

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Imsdal med smak av sitron, Imsdal med smak av eple og Imsdal med smak av bringebær 0,65l

  • Navn på virksomhet som kaller tilbake: Ringnes

  • Produsent: Ringnes

  • Alle Imsdalflasker med disse smakene

Partiet er 46900 flasker. Ringens har solgt produktene i dagligvarebutikker, kiosk bensin og service samt restauranter.

Forbrukerne som har kjøpt produktet bes om å helle ut produktet. Kontakt Ringnes forbrukerkontakt på telefon 08852 eller forbrukerkontakt@ringnes.no for kompensasjon.

Forbruker kan oppleve ubehag ved konsum av berørt produkt.

Kontaktpersoner:
Kontaktperson hos Ringnes: Olaug Flakne, tlf. 92843836

Kontaktperson Mattilsynet avdeling Romerike, seksjon mat, spesialinspektør Kristin Styrmo tlf. 91811186