Tilbaketrekking:

Tilbakekalling av 1750 kg Fransk Grønn Lollo-salat etter mistanke om Norovirus

1750 kg Fransk Grønn Lollo-salat, pakket av Einar Hanasand, tilbakekalles etter mistanke om Norovirus. Mistanken kan relateres til et større, pågående utbrudd av Norovirus i Danmark der salat fra samme produsent i Frankrike mistenkes. Forbrukere som har salat med aktuelle datoer må kaste disse eller returnere til butikk.

To pakker Fransk Grønn Lollo-salat

1750 kg Fransk Grønn Lollo-salat tilbakekalles etter mistanke om Norovirus Foto: A.P. Grønt

Salaten er produsert av Green Produce i Frankrike, og importert inn til Norge gjennom A.P. Grønt Danmark. Varene er distribuert i forbrukerpakninger.

Grønn Lollo-salat med følgende pakkedatoer tilbakekalles:

 • 4. April Opprinnelse Frankrike
 • 5. April Opprinnelse Frankrike
 • 6. April Opprinnelse Frankrike
 • 7. April Opprinnelse Frankrike

Varene er distribuert til følgende virksomheter:

 • Norfresh Stavanger
 • Haugeland Storhusholdning
 • Germann Vervik
 • Bama Dagligvare Stavanger
 • Bama Storhusholdning avd. Bergen
 • Bama Storhusholdning avd. Agder
 • Bama Storkjøkken avd Stavanger
 • Coop Stavanger/Bergen

Forbrukere som har salat med aktuelle datoer må kaste disse eller returnere til butikk.

Totalvekt på partiet er på 1750 kg fordelt på 14 paller. Av disse er 5 paller fremdeles ikke distribuert. Einar Hanasand har satt gjenværende rester av mistenkt vareparti i arrest, før de går videre til destruksjon. Melding om tilbaketrekking ble tilsendt grossister fredag 08.04.16.

Hva er Norovirus?

Norovirus er en gruppe virus som formerer seg i tarmen og kan gi sykdom hos mennesker. Symptomene kan komme etter 12 timer, men de fleste blir syke 1-2 døgn etter at de har fått i seg virus. Norovirus er antatt å være den vanligste årsaken i industrialiserte land til mage/tarmbetennelse som ikke skyldes bakterier. I Norge har vi sett mange utbrudd som skyldes ubehandlet drikkevann eller vann som har blitt forurenset igjen etter behandling. Frosne, forurensete bær har gitt store utbrudd i våre naboland.