Ingen nye funn av udeklarert hestekjøtt

Mattilsynet har sammen med andre europeiske matmyndigheter DNA-testet produkter merket med storfekjøtt for å se om de inneholdt hestekjøtt. Analysesvarene er nå klare. Det ble ikke påvist hestekjøtt i de norske produktene.

Karbonader med løk

Produkter som ble valgt ut for DNA – analyser var kjøttkaker, lasagne, salami pizza og lignende produkter.Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt, www.matprat.no

- Det er slik analyseresultatene skal være, vi er fornøyd med resultatene. Fjorårets resultater viste at bransjen ikke har hatt tilstrekkelig kontroll. Det er derfor gledelig at fjorårets kampanje har ført til bedre resultater i år. Mattilsynet minner om at det er produsentene som har ansvaret for at maten merkes korrekt, dette inkluderer også at merkingen ikke er villedende, sier Eva Lillebakken, seniorrådgiver i Mattilsynet..

- Samtidig fortsetter vi tilsynet for å hindre svindel med mat. Listen av ingredienser og merkingen forøvrig skal være korrekt. Ingen skal måtte spise hestekjøtt mot sin vilje og uten å vite det. Kjøtt fra godkjente hesteslakt er i utgangspunktet ikke farlig å spise, men det er juks å kalle det for storfekjøtt, forklarer Eva Lillebakken.

Forbrukeren skal kunne stole på at informasjonen på pakken er riktig. Dersom matvaren inneholder hestekjøtt så skal det fremkomme i ingredienslisten.

Hva ble sjekket

Mattilsynet tok ut prøver for DNA – analyser i april-mai 2014.  Produkter som ble valgt ut for DNA – analyser var henholdsvis kjøttkaker, lasagne, salami pizza og lignende produkter. Prøvene til sammen 50 prøver er uttatt i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Gudbrandsdalen. Prøvene er valgt ut fra at de skal representere den vanligste maten på det norske middagsbordet.

Prøvetakingen er oppfølging av en lignende undersøkelse i samtlige EU-land våren 2013. Da inneholdt ca fem prosent av de over 4000 prøvene mer enn en prosent hestekjøtt, som ikke var deklarert i merkingen på forpakningen. Resultater fra Mattilsynets prøver i 2013 avdekket at produkter inneholdt udeklarert hestekjøtt.

Du kan lese mer om fjorårets resultater her: Mattilsynet - Sluttrapport i «hestekjøtt»-saken

- Vi er glad for at årets resultat ble som det ble. Videre prøvetaking vil være avhengig av resultatene i de øvrige europeiske land. Etter at resultatene er vurdert vil det bli foretatt en samlet risikovurdering for å vurdere prøveuttak, sier Lillebakken.

Mattilsynet:
Eva Lillebakken, seniorrådgiver telefon 51 68 43 54 / 91 69 95 33

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00