Trygg oppdrettsfisk

Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram for medisinrester i oppdrettsfisk i 2016 bekrefter igjen at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler og miljøgifter var langt under verdiene som er ansett som trygge.

Oppdrettslaks

Som en del av arbeidet med å sikre at oppdrettsfisk er trygt å spise, gjennomfører NIFES årlig på oppdrag fra Mattilsynet analysene i overvåkningsprogrammet på innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og miljøgifter i norsk oppdrettsfisk.

I 2016 ble 13 415 oppdrettsfisk fra oppdrettsanlegg over hele landet analysert.

Innhold av miljøgifter var under grenseverdiene.

- Nivået for mange av miljøgiftene har gått ned i flere år. Årsaken er at oppdrettsfôret inneholder stadig mer vegetabilske råvarer i stedet for marine råvarer, forteller Christine Børnes, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Det ble funnet rester av lusemidler i 22 av 372 samleprøver - 17 emamektin, 3 diflubenzuron, 1 cypermetrin og 1 teflubenzuron.

- Alle prøvene var under grenseverdiene, og de fire lusemidlene det ble funnet rester av er lov å bruke til oppdrettsfisk, sier Børnes.

1040 av samleprøvene ble analysert for ulovlige stoffer. Ingen funn ble gjort. Rester av det ulovlig stoffet krystallfiolett i prøver fra ett anlegg viste seg å skyldes forurensing fra en tusjpenn under prøvetakingen.

- Oppsummert forteller resultatene oss at norsk oppdrettsfisk er trygg å spise, avslutter Børnes.

Les mer:

Mattilsynet - Årsrapport 2016 Medisinrester i oppdrettsfisk 2016

Om undersøkelsen hos NIFES