Trygg produksjon av rakfisk og andre innlandsfiskprodukter

De aller fleste produsenter av rakfisk og annen innlandsfisk har god styring og produserer trygge produkter. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

Rakfisk anrettet på asjett med lefse, purre og rømme

Foto: Mattilsynet

Høsten 2016 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med 54 aktører som lager produkter av innlandsfisk. Aktørene utgjorde cirka 80 prosent av de som produserte rakfisk, røkt fisk, grava fisk og andre produkter denne sesongen.

God kontroll, men enkelte mangler

Resultatene fra tilsynet viser at de fleste aktørene har gode produksjonsrutiner og dermed et godt grunnlag for produksjon av trygge produkter.

I 36 virksomheter ble det ikke registrert avvik fra regelverket. I 18 virksomheter ble det registrert ett eller flere regelverksbrudd der inspektørene varslet vedtak eller påpekte plikt. De fleste bruddene gjaldt mangelfull internkontroll, rutiner for prøvetaking og merking av produktene.

Hos 20 rakfiskprodusenter tok inspektørene ut prøver av lake for analyse av Listeria monocytogenes. Ingen listeriabakterier ble funnet i noen av prøvene.

– Når det gjelder rakfiskproduksjon vektlegger vi spesielt at det er styring med saltinnhold og modningstemperatur. Dette er viktig for å unngå botulisme, sier May Britt Dahle, fagrådgiver lokalmat i Mattilsynet.

I forbindelse med tilsynskampanjen brukte inspektørene mye tid på veiledning om regelverket og om farer i produksjonen, spesielt hos de minste produsentene.

– Selv om enkelte må forbedre internkontrollen, er resultatene jevnt over gode og vi er fornøyd. Vi fant ikke forhold som førte til omsetningsforbud, sier Dahle.

Flere tar listeriaprøver

I 2013 var det for første gang et listerioseutbrudd som ble direkte knytta til et rakfiskparti. Etter det har flere av de store produsentene intensivert prøveprogrammene for listeria, og tar nå flere miljøprøver i produksjonslokalene og produktprøver som sluttkontroll. Samtidig opprettholdes lakeprøver på slutten av modningstida som en effektiv intern screening.

Da Mattilsynet gjennomførte en lignende kampanje i 2010, var det bare halvparten av produsentene som tok ut slike listeriaprøver.

Faren for listeria er årsaken til at Mattilsynet advarer gravide og personer med nedsatt immunforsvar mot å spise rakfisk.

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00