Råd for trening og mosjon

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel blant barn, unge, voksne og eldre. Regelmessig fysisk aktivitet gir økt overskudd, virker positivt på humøret, og er en kilde til sosialt samvær.

Nærbilde av person som sykler

Sykling er god mosjon.

 Foto: iStockphoto.com

Samlet sett gjør fysisk aktivitet oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer.

For voksne og eldre anbefales minimum 150 minutter fysisk aktivitet av moderat intensitet eller 75 minutter av høy intensitet i uken. Aktiviteten bør gjøre deg litt andpusten og kan deles opp i bolker på 10 minutter. For barn og unge er det minst 60 minutter daglig variert fysisk aktivitet, intensiteten bør være moderat eller høy.

Stillesitting i hverdagen bør reduseres, og lange perioder i ro bør stykkes opp med korte avbrekk med lett aktivitet, som å gå, stå eller rusle. Reduser tiden foran pc, tv og mobil.

Økt dose gir større gevinst - litt er bra, mer er bedre

Økt dose gir større gevinst for både voksne og barn. For å oppnå ytterligere helsegevinster bør voksne og eldre utøve inntil 300 minutter øke med moderat fysisk aktivitet i uken, eller utføre inntil 150 minutter med høy intensitet, eller en tilsvarende kombinasjon av moderat og høy intensitet. Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uken. Anbefalingene om muskelstyrkene aktivitet kan inkluderes i minimumsanbefalingen om minst 150 minutters moderat intensitet. Det kan også legges til som ekstra aktivitet utover dette for økt gevinst.

Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.

Barn bør få dobbel dose minst 60 minutter. Minst tre ganger i uken bør barn og unge utføre aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og som styrker skjelettet. Lek og fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir mer robuste og friskere barn og unge.

Hvorfor gir myndighetene dette rådet?

Mengden som skal til for å oppnå en helsegevinst synes ikke å ha noen nedre grense. Dermed kan det hevdes at all aktivitet er bedre enn ingen. Imidlertid er anbefalingene basert på at det er en klar og sterk sammenheng mellom regelmessig fysisk aktivitet og god helse.

Dette gjelder for eksempel i forhold til forebygging av hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, høyt blodtrykk , enkelte typer kreft og kognitiv funksjon . Personer som er fysisk aktive er mindre syke sammenlignet med personer som er inaktive. Vi vet at fysisk aktivitet av moderat karakter som tilsvarer minimum 150 minutter fysisk aktivitet av moderat intensitet eller 75 minutter av høy intensitet i uken vil gi betydelig helsegevinst.

En økning i aktivitetsnivået i form av økt intensitet eller varighet vil gi større helsegevinst.

Hvordan klare å nå anbefalingene?

Noen mener at anbefalingene om minimum 150 minutter moderat fysisk aktivitet i løpet av uken er uoppnåelig for de fleste i dagens samfunn. Nedenfor er tre ulike måter for voksne å oppnå anbefalingene i løpet av uken.

1) Aktiv hverdag
DagAktivitetTidsbruk (minutter)Intensitet
HverdagTurgåing/aktiv til jobb30Litt anstrengende
2) Trening
DagAktivitetTidsbruk (minutter)Intensitet
TirsdagDanse60Litt anstrengende
TorsdagLøpe45Meget anstrengende
3) Variert aktivitet
DagAktivitetTidsbruk (minutter)Intensitet
MandagStyrketrening30Litt anstrengende
TirsdagTurgåing/aktiv til jobb30Litt anstrengende
TorsdagDans eller joggetur40Litt anstrengende
LørdagTurgåing50Litt anstrengende

Tips for regelmessig fysisk aktivitet

 • En spasertur i moderat tempo 10 minutter i lunsjen
 • Gå til butikken eller shoppingsenter
 • Rask kveldstur
 • Tur i skog og mark
 • Reduser tiden i ro (pc, nettbrett og tv)

Om morgenen

 • Gå tur med hunden
 • Gå med barna til barnehagen eller skolen
 • Gå eller sykle til jobb, eller reis kollektivt så får du mosjon til og fra holdeplassen

På jobben

 • Bryt opp langvarig stillesitting med kortere bolker med lett aktivitet (stå, rusle etc)
 • Ta trappen istedenfor heisen
 • Flytt korridorsnakket ut. Gå en tur i lunsjen
 • Gå en tur når du skal tenke kreativt
 • Gå eller sykle til møter utenfor jobben

Etter arbeidet

 • Reduser tiden i ro og daglig skjermbruk
 • Gå eller sykle til jobb, eller reis kollektivt så får du mosjon til og fra holdeplassen
 • Gå en tur etter kveldsmaten
 • Ta en svingom med de der hjemme
 • Har du ikke hund, kanskje naboen har en du kan låne?

 

Se også:
Helsenorge.no - Råd om fysisk aktivitet