Gå med barna til skolen

Skoleveien er en god anledning til daglig fysisk aktivitet. Undersøkelser viser at mange barn og unge blir kjørt til skolen.

Barn som går til skolen

 Foto: iStockphoto

Alle barn har godt av å være moderat fysisk aktive minst en time om dagen, i tillegg anbefales barn og unge å redusere tiden i ro. Å gå eller sykle til skolen er fine måter å være aktiv på. 9- og 15-åringene satt 40 minutter mer i ro per dag i 2011 enn for 10 år siden og aktivitetsnivået synker med alderen.

Aktiv som liten og aktiv som voksen

Det er viktig å legge til rette for gode vaner i barne- og ungdomsalderen. Gode aktivitetsvaner og bevegelsesglede er viktig for aktivitet senere i livet.

Aktive barn får bedre motorikk, og konsentrerer seg bedre når det er tid for å lære.

Det er ikke bare på grunn av bedre helse de aller minste bør gå til skolen. Barn som kjøres vil ikke lære seg trafikkreglene på samme måte som de som selv må navigere i trafikkbildet, enten til fots eller på sykkel. Skoleveien er også en sosial møteplass.

Sykling fra tolvårsalderen

Fra tolvårsalderen kan barna sykle alene til skolen. Barn har forskjellig utgangspunkt for å forstå trafikkbildet, og sykkelforholdene varierer. Derfor har det stor betydning at barna får opplæring og trening i trafikkregler og sykling.

Råd til foreldrene

  • Gå eller sykle til skolen sammen med barna, da lærer de gradvis å bevege seg trygt i trafikken.
  • Er tiden knapp om morgenen, kan flere foreldre gå sammen om en følgeordning der en voksen følger flere barn.
  • Skal barna begynne å gå selv, bør dere gå skoleveien sammen noen ganger først. Gå bak barna og observer at de vet hva de skal passe på.