Hvordan får jeg mosjon inn i hverdagen?

En mann på sykkel til jobben.

Å gå eller sykle til jobben er en fin måte å få aktivitet inn i hverdagen på. Foto: iStockphoto

De nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet for voksne er minst 150 minutters ukentlig  moderat fysisk aktivitet. Aktiviteten kan deles opp i ti minutters bolker i løpet av dagen, eksempel på aktivitet er rask gange. DDet er en klar og sterk sammenheng mellom regelmessig fysisk aktivitet og god helse, og all aktivitet er bedre enn ingen.

Etter hvert som du kommer i gang, vil du merke at du kommer i bedre form, får overskudd og blir sterkere. Personer som er fysisk aktive er mindre syke, sover bedre og rapporterer om mindre plager generelt sammenlignet med personer som er fysisk inaktive.

Alle oppfordres å være oppmerksomme på tiden de bruker stillesitting. Nytt med de nasjonale anbefalingene er at den daglige tiden i ro bør begrenses og deles opp med små aktive pauser. Du bør unngå lang tid foran pc, tv eller annen skjerm.

Eksempelvis kan man forsøke at hver time med skjerm skal inkludere minst fem minutter der man står, går eller gjør en lett aktivitet. Det gjelder også på arbeid – også for dem som ellers er mye i aktivitet

Tips for daglig  fysisk aktivitet:

  • Reduser tiden i ro og daglig skjermbruk
  • Gå eller sykle til jobb, eller gå med barna til barnehage/skole
  • En spasertur i moderat tempo 10 minutter i lunsjen
  • Gå eller sykle til møter utenfor jobben
  • Gå til butikken
  • Rask kveldstur