Hvorfor er det forskjell på anbefalingene for fysisk aktivitet for voksne og barn?

Liten, blid gutt i basseng.

 Foto: iStockphoto

Anbefalingen om minst 150 minutters ukentlig moderat fysisk aktivitet for voksne og minst 60 minutter daglig variert for barn er minimumsanbefalinger. Det er en klar og sterk sammenheng mellom regelmessig fysisk aktivitet og god helse. En økning i aktivitetsnivået i form av økt intensitet eller varighet utover anbefalingene vil gi større helsegevinst. Den største helsemessige gevinsten får imidlertid personer som går fra å være fysisk inaktive til å oppfylle anbefalingene.

Siden det er gjennomført mest vitenskapelige undersøkelser på voksne, er dokumentasjonsgrunnlaget for anbefalingene om minst 150 minutters ukentlig fysisk aktivitet for voksne sterkere enn anbefalingene om minst 60 minutters daglig fysisk aktivitet for barn og unge. Fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og motorisk utvikling for barn og unge. De siste årene har det kommer mer dokumentasjon som viser en sammenheng mellom daglig fysisk aktivitet i skolen og læring.