Teller husarbeid som fysisk aktivitet?

Mann med støvsuger

 Foto: Colourbox.com

Fysisk aktivitet defineres ofte som all aktivitet utover stillesitting. Med utgangspunkt i dette er husarbeid fysisk aktivitet. Det totale energiforbruket er vesentlig høyere ved å gå rolig sammenlignet med å sitte i ro.

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet av lavere intensitet er viktig for vektregulering og blodsukker regulering ved diabetes type 2. Fysisk aktivitet av lavere intensitet vil i denne sammenheng være et viktig tilskudd for det totale energiforbruket i løpet av dagen og uken.

Minst 150 minutter i uken for voksne

De nasjonale anbefalingene for voksne er minimum 150 minutter fysisk aktivitet av moderat intensitet eller 75 minutter av høy intensitet i uken. Alternativt en kombinasjon av moderat og hyy intenistet. Aktiviteten bør gjøre deg litt andpusten og kan deles opp i bolker om 10 minutters varighet. Moderat intensitet kan være rask gange og skal være litt anstrengende, en aktivitet slik at du blir litt andpusten. Anbefalingene for barn er 60 minutter. De positive effektene av fysisk aktivitet øker hvis du beveger deg mer og med høyere intensitet.

Alle oppfordres å være oppmerksomme på tiden de bruker stillesitting. De nasjonale anbefalingene sier at tiden i ro bør begrenses og deles opp med små aktive pauser av lett aktivitet. Du bør unngå lang tid foran pc, tv eller annen skjerm.

For å oppnå anbefalingene, vil husarbeid - hvis du blir litt andpusten og varigheten er over ti minutter - være et viktig bidrag.

Pulsen øker selv ved gange, snømåking og hagearbeid sammenliknet med stillesittende aktiviteter.

Litt anstrengende

Det er individuelt i hvor stor grad pulsen øker. En veltrent person vil for eksempel ikke føle den samme anstrengelsen ved snømåking eller trappegang som en utrent person. Men den fysiske aktiviteten behøver ikke være anstrengende for at man skal oppnå positive effekter på både fysisk og psykisk velvære. Typen aktivitet og intensitet vil avgjøre hvor stor effekt aktiviteten har. For å oppnå anbefalingene og moderat intensitet bør aktiviteten være litt anstrengende.

Aktivitet av lavere intensitet, for eksempel rolig gange, eller å stå i stedet for å sitte, vil ha effekt på det totale energiforbruket i løpet av en dag.

I aktivitetspyramiden som er vist i figuren under vises ulike typer fysisk aktivitet.

Husarbeid av moderat intensitet, slik at du blir litt andpusten,  plasseres nederst i aktivitetspyramiden.

aktivitetspyramiden.jpg