Kan fiskefôr påvirke helsen vår?

Når ingrediensene i fiskefôr til oppdrett endres vil det kunne påvirke sammensetningen av både næringsstoffer og fremmedstoffer i fiskefileten, som forbrukerne skal spise. Slik blir valg av fôringredienser ikke bare viktige for fisken, men også forbrukerne.

Nærbilde av lakseskinn.

 Foto: iStockphoto

Fôret endrer seg

Tidligere brukte man hovedsakelig fiskemel og fiskeolje som protein- og fettkilde i fiskefôr. I dag bruker man stadig mer planteråvarer, på grunn av den globale råvaresituasjonen med hard konkurranse om de marine råvarene. Planteproteiner kan være et alternativ til fiskemel, mens planteoljer kan være et alternativ til fiskeolje. I tillegg finnes andre råvarealternativer. Fôret skal like fullt gi oppdrettsfisken de næringsstoffene den trenger for å vokse godt og ha en god helse. I tillegg til næringsstoffer kan også fôret inneholde fremmedstoffer, som for eksempel miljøgifter. Innholdet av disse kan endre seg avhengig av hvilke protein- og oljekilder man bruker i fôret. For eksempel vil innholdet av de miljøgifter fra det marine miljø reduseres når man bruker planteoljer, men samtidig kan man introdusere plantevernmidler i fôret via planteråstoffet. Når man bytter ut fiskeolje med planteoljer endres også fôrets fettsyresammensetning. Spesielt vil innholdet av omega-6 og omega-3 fettsyrene påvirkes av hvilken oljekilde som brukes.

Nok marint omega-3 i plantefôret laks?

Det er godt dokumentert at de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA som finnes i sjømat beskytter mot utvikling av hjerte- og karsykdommer.  Vi kan lage EPA og DHA i kroppen vår fra plante- omega-3 fettsyren alfa-linolensyre, men denne prosessen er veldig lite effektiv hos mennesker. Derfor er vi avhengig av å spise EPA og DHA for å oppnå de positive helseeffektene.  Når laks spiser fôr med mye marine omega-3 fettsyrer vil det gi en fiskefilet med et høyt omega-3 innhold. En plantefôret laks som spiser vil tilsvarende gi en fiskefilet med mindre marine omega-3 fettsyrer. Laksen lagrer effektivt de marine omega-3 fettsyrene den får i fôret, derfor vil en laks som får en andel planteråvarer i fôret fremdeles være en svært god kilde til omega-3. EUs mattrygghetsorgan EFSA anbefaler et inntak av 250 milligram av de marine omega-3 fettsyrene per dag til friske folk for å forebygge hjerte- og karsykdommer. Dersom du spiser 200 gram av en laks fôret med 70 % planteråvarer er det nok til å dekke en ukes behov for marint omega-3.

En sammenheng mellom omega-3 i fiskefôret og hjertehelse?

Feit fisk som laks inneholder mye marint omega-3 sammenliknet med andre matvarer. Det er forsket mye på sammenhengen mellom hjertehelse og omega-3, og de nye kostholdsrådene fra Nasjonalt råd for ernæring 2011, slår fast at det er en overbevisende årsakssammenheng mellom inntak av de marine fettsyrene EPA og DHA og redusert risiko for å dø av koronar hjertesykdom, en fellesbetegnelse på hjertekrampe og hjerteinfarkt. Det betyr at har du et kosthold som inneholder nok EPA og DHA så reduseres risikoen for at du får dør som følge av tette årer i hjertet.

Selv om det er kjent at marint omega-3 har en forbyggende effekt på utviklingen av koronar hjertesykdom, så vet forskere mye mindre om hvordan inntak av fisk som sådan virker, fordi det foreløpig er gjort få spiseforsøk hvor fisk er brukt.  Resultater fra et spiseforsøk med 60 hjertepasienter viste at inntak av 700 gram laksefilet i uka i en periode på 6 uker førte til positive endringer av flere risikomarkører for hjerte- karsykdommer i blodet hos disse pasientene. De positive endringene var størst hos pasientene som spiste laks med høyt omega-3 innhold, det vil si pasienter som hadde spist fisk som hadde fått mest marint omega-3 i fôret.   Spiseforsøket med laks ble gjort i samarbeid med Ullevål sykehus, og var et av de første i sitt slag i Norge.