Er havsalt sunnere enn vanlig husholdningssalt?

Maldonsalt i en skje på et bord.

 Foto: iStockphoto

Nei. Natriuminnhaldet er omlag det same i havsalt som i hushaldssalt og har ingen kjende positive helseeffektar.

Som hushaldssalt, bør havsalt avgrensast i kosthaldet. Det gjennomsnittlige saltinntaket er berekna til ca. 10 gram per dag, men det er stor variasjon frå person til person.

Helsedirektoratet anbefaler ei halvering av saltinntaket.

Les mer om Salt