Mat knyttes til psykiske plager hos småbarn

Usunt kosthold under svangerskapet eller i tidlige barneår kan øke risikoen for atferds- og emosjonelle problemer i tidlige barneår. Det viser en ny studie basert på informasjon fra over 23 000 mødre i Mor- og barnundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.

Barn som spiser.

 Foto: Helsedirektoratet

Studien er utført av forskere fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med forskere fra Deakin University ved universitetet i Melbourne, Australia, og er presentert i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Forskerne har brukt informasjon fra over 23 000 kvinner i Mor- og barnundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.

Resultater

Resultatene viser at:

  • Hvis mor hadde et høyt inntak av usunn mat gjennom svangerskapet økte risikoen for at barna utviklet atferdsproblemer i tidlige barneår.
  • Småbarn som spiste usunn mat i sine første fem leveår, eller ikke spiste nok næringsrik mat som for eksempel grønnsaker, hadde økt risiko for symptomer på depresjon og angst i tillegg til atferdsproblemer. Studien viser at det ikke bare er usunn mat som knyttes til psykiske plager, men også det å spise lite av sunne matvarer.
  • Forskjellen i atferdsproblemer mellom de som spiste lite næringsrik mat var tilstede allerede ved 1,5 års alder, og vedvarte frem til 5 års alder.

For barn ble usunn mat definert som for eksempel vafler, sjokolade, pizza og is, mens sunn mat ble definert som blant annet fiskeprodukter, grønnsaker, egg og brød med kjøttpålegg.

- Dette er første gang forskere finner sammenheng mellom mors ernæring i svangerskapet og barns tidlige spisevaner, og økt risiko for atferds- og emosjonelle problemer blant barn, sier Eivind Ystrøm ved Folkehelseinstituttet, forsker og medforfatter på studien.

- Vi justerte for en lang rekke bakenforliggende egenskaper som kunne ha forklart sammenhengen, slik som sosioøkonomisk status og mors psykiske helse, men resultatene var uendrete, forteller Ystrøm.

Fra før er det kjent at kvaliteten på kostholdet er knyttet til risiko for angst og depresjon hos voksne og ungdommer. Det har også vært kjent at tidlig kosthold, inkludert mors matinntak i svangerskapet, er knyttet til barns fysiske helse og risiko for senere hjerteproblemer eller diabetes. Halvparten av alle psykiske lidelser opptrer før 14-års alder.

Om studien

Informasjonen er hentet fra mødrene under svangerskapet, og om barna når de var 1,5 år, 3 år og 5 år. Barnas symptomer på depresjon, angst og atferdsproblemer ble rapportert ved at mødrene svarte på spørreskjemaer.

Usunt kosthold under svangerskapet ble blant annet definert som høyt konsum av søte drikker og salt snacks. Sunn mat ble definert som for eksempel høyt inntak av grønnsaker, frukt, og grove kornprodukter med høyt nivå av fiber.

Referanse: Felice N. Jacka, Eivind Ystrom, Anne Lise Brantsæter, Evalill Karevold, Christine Roth, Margaretha Haugen: Maternal and Early Postnatal Nutrition and Mental Health of Offspring by Age 5 Years: A Prospective Cohort Study – Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry.