Salt kan gi forgiftning

Vanlig bordsalt inneholder natriumklorid. Har barnet ditt fått i seg salt ved et uhell, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer kontakt 113.

Saøtbøsse som har veltet på et bord

 Foto: Colourbox.com

​Symptomer ved forgiftninger med bordsalt

De første symptomene er oftest​:

 • Brekninger
 • Oppkast
 • Tørste
 • Magesmerter

Ved alvorlige forgiftninger kan det oppstå​

 • Blodtrykksforandringer
 • Irritabilitet
 • Sløvhet
 • Kramper
 • Bevisstløshet

Førstehjelp ved forgiftning med bordsalt

 • Gi litt vann å drikke, men ikke mer enn 1 dl
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging
 • Ved symptomer kontakt legevakt/sykehus
 • Ved mistanke om svelging av litt større mengder, kontakt 113

Har du fått bordsalt i øynene, skyll straks med vann. Kontakt lege ved vedvarende symptomer.