Utviklingen i norsk kosthold: Mindre sukkerforbruk i befolkningen, og grønt-økning for unge

Totalforbruket av grønnsaker har falt. Men blant 15 -åringer viser nye tall en økning i andelen som spiser grønt hver dag. Og sukkerforbruket faller i norsk kosthold.

 Foto: Colourbox.com

– Nå peker mange piler riktig vei for ungdommen, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund. – Det å spise grønt er noe av det aller viktigste man gjør for helsa si.

Men matforsyningsstatistikken viser at befolkningen sett under ett ikke har hatt samme økning siste år. Tallene fremkommer i rapporten Utviklingen i norsk kosthold, Helsedirektoratets årlige tilstandsrapport om forbruket av matvarer og hvordan kostholdet utvikler seg over tid, og i foreløpige tall fra undersøkelsen Helsevaner blant skoleelever (HEVAS) som gjennomføres av Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. Tallene ble presentert på Helsedirektoratets arrangement Utviklingen i norsk kosthold 27. november 2018.

Mindre godteri og mer grønnsaker blant unge

Ifølge de foreløpige tallene fra HEVAS-undersøkelsen drikker 23 pro­sent av 15-årige gutter og 9 prosent av 15-årige jenter brus/leskedrikker med sukker fem ganger i uken eller oftere.  Dette er en reduksjon i forhold til 2014-tall, med henholdsvis 36 prosent for jenter og 4 prosent for gutter.

Andelen 15-åringer som spiser godteri fem ganger i uken eller mer, har blitt redusert med 32 prosent for gutter og med 14 prosent for jenter.

På samme tid ser vi at andelen 15-årige gutter som spiser grønnsaker hver dag har økt med 14 prosent siden 2014, og andelen jenter som spiser grønt daglig har økt med 17 prosent.

Fisk fortsetter å falle

Selv om kjøttforbruket falt litt siste år, har det økt over tid og ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå det siste tiåret. Fisk faller derimot, slik det har gjort over noe tid. Det uroer Helsedirektoratet.

– Vi er bekymret for kjøtt- og fiskeforbruket, sier Granlund. – Vi anbefaler at man spiser fisk til middag to til tre ganger i uken. I nasjonal handlingsplan for bedre kosthold er det mål om å øke andelen som følger Helsedirektoratets kostråd om fisk. Det å bytte én eller to kjøttmiddager i uken med fisk, vil gi store effekter på helsa. Utviklingen vi ser nå er ugunstig, sier Granlund.

Det er særlig i de yngre målgruppene fiskeinntaket er urovekkende lavt.

Korn øker

Forbruket av kornvarer har økt noe siste år etter fall over tid. Det er positivt.

– Grove kornprodukter er en viktig bidragsyter for å redusere risiko for sykdom, sier Granlund. I tillegg er det mat som metter godt, det er rimelig og lett tilgjengelig. Det er gledelig om den grove brødskiva og havregrynene får den plassen de burde ha i folks daglige kosthold!, sier hun.