Advarsel mot kosttilskuddet Hydroxicut Hardcore Next Gen fra USA 2

Mattilsynet advarer mot kjøp og bruk av kosttilskuddet Hydroxicut Hardcore Next Gen fra USA. Produktet er solgt under merkenavnet Muscletech. Produsent er International Ingredients, USA. Produktet har ført til leversvikt og dødsfall.

Boks med Hydroxy cut

Produktet selges via flere utenlandske nettsider/netthandlere til privatpersoner.

Mattilsynet har mottatt meldinger fra spanske myndigheter om at produktet kan knyttes opp til ett tilfelle med leversvikt med dødelig utfall. Mattilsynet kjenner ikke til salg av produktet i Norge, men vi har fått informasjon om at norske forbrukere har bestilt produktet fra utenlandske nettsider.

Forbrukerne oppfordres til å kaste produktet.