Dødelige slankemidler med DNP (dinitrofenol)

Mattilsynet og Statens legemiddelverk advarer mot stoffet DNP (2,4-dinitrofenol). Stoffet brukes som slankemiddel og selges på internett. Stoffet markedsføres som fettforbrennende til kroppsbyggere og andre som vil raskt ned i vekt. DNP forårsaker alvorlige forgiftninger og dødsfall.

Muskelmann som løfter vekter

Stoffet DNP markedsføres som fettforbrennende til kroppsbyggere og andre som vil raskt ned i vekt Foto: Colourbox.com

DNP påvirker stoffskiftet slik at det dannes store mengder varme i kroppen, som kan føre til livsfarlig overopphetning. Dette viser hvor farlig det kan være å kjøpe slankemidler på internett. Du kan ikke være sikker på hva du får. Mattilsynet og Legemiddelverket kjenner ikke til at produkter med DNP blir solgt fra norske nettsteder. Det er umulig for myndighetene å kontrollere utenlandske nettsider.

Tegn på forgiftning

Selv små mengder DNP kan gi alvorlig forgiftning hos noen personer, fordi kroppens evne til å bryte ned DNP varierer. Vanlige tegn på forgiftning er kraftig svetting, muskelsmerter, høy puls, høy feber og pustevansker. Ved alvorlig forgiftning oppstår lever- og nyresvikt, kramper, bevisstløshet, hjerterytmeforstyrrelser og i verste fall hjertestans.

Det finnes ikke motgift mot DNP og pasienter som har tatt DNP risikerer å dø til tross for intensivbehandling.

Råd til forbrukerne

  • Du må aldri bruke produkter som inneholder DNP.
  • Du må være klar over at DNP kan finnes i slankeprodukter uten at dette er oppgitt på pakningen.
  • Har du kjøpt et produkt anbefaler vi at du leverer dette på apotek for sikker avfallshåndtering.
  • Dersom du har brukt DNP må du kontakte lege.
  • Meld fra om produkter du mistenker inneholder DNP til Mattilsynet. Du kan godt være anonym.