Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

 Foto: Colorbox

Europol og Interpol koordinerte operasjonen Opson VIII – en internasjonal aksjon som setter søkelyset på matkriminalitet. Ulike myndigheter og private aktører fra 78 land, deltok i aksjonen under forskjellige tiltak i perioden 1. desember 2018 - 30. april 2019.

I Norge deltok Toll og Mattilsynet i hver sin koordinerte aksjon hvor Tolletaten monitorerte innførselen av DNP, mens Mattilsynet tok ut prøver av Arabica kaffe som ble analysert på kvalitet.

Mattilsynet tok ut 21 prøver av kaffe fra store og små importører og butikker. Analysene avdekket ingen innblanding av Robusta kaffe (lavere kvalitet) i noen av produktene.

Under aksjonsperioden har det blitt avdekket og beslaglagt ni postforsendelser med innhold av DNP. Forsendelsene som er stoppet har kommet fra Sør Amerika, Asia og Europa. Stoffet markedsføres som fettforbrennende til kroppsbyggere og andre som vil raskt ned i vekt. Det ble benyttet i behandling av overvektige på 1930-tallet, men denne behandlingsmetoden ble avsluttet da man så hvor potent og potensielt dødelig stoffet var. Historisk er DNP brukt i blant annet gjødsel, fotofremkalling, farging av tre og eksplosiver. Legemiddelverket advarer mot bruk og informerer på sine hjemmesider med at det ikke finnes motgift til stoffet, og at pasienter som har tatt DNP risikerer å dø til tross for intensivbehandling. Les mer om dødelige slankemidler med DNP (dinitrofenol)

For spørsmål om beslag av DNP, kontakt Tollvesenets pressevakt på mobil 976 50 370 eller pressevakt@toll.no.