Flere farlige potensmidler

Det er påvist ulovlige legemidler i tre kosttilskudd som selges som potensforsterkere. Minst ett av midlene er sannsynligvis et plagiat. Produktene kan være svært helseskadelige, spesielt for personer med hjerteproblemer.

To bokser som inneholder potensmiddel

De tre midlene som Mattilsynet nå advarer mot, er Potent forte, Libido+ og Power tabs. Potent Forte fra samme parti (batch nr. 100801) har tidligere vært analysert uten at det er funnet ulovlige stoffer. Nærmere undersøkelser tyder på at noen av de farlige tablettene kan være plagiater av originalene.

Liten forskjell

Dette demonstrerer hvor vanskelig det er for publikum å skille mellom farlige og ufarlige produkter av denne typen, sier prosjektleder Aina Svenneby i Mattilsynet. Hun opplyser at den eneste forskjellen mellom ”ekte” og ”uekte” vare er at plagiatet ikke opplyser om importør eller forhandlers navn på esken.

- Typisk for et plantebasert kosttilskudd er at eventuell virkning kommer over tid og ikke i løpet av minutter eller timer. Jeg fastholder derfor min advarsel fra tidligere: Styr unna preparater som markedsføres med rask og kraftig virkning, da dette kan tyde på at produktene inneholder ulovlige legemiddelstoffer, sier Svenneby.

- Urter eller såkalte naturlige ingredienser er ikke noen garanti mot uønskede effekter. Det finnes svært mange eksempler på at urter har gitt alvorlige bivirkninger, akutte forgiftninger og motvirket eller medført for høye nivåer av andre samtidig brukte legemidler, legger hun til.

Uoversiktlig marked

Svenneby forteller at kosttilskuddsmarkedet er svært utfordrende å føre tilsyn med. De samme produktene markedsføres av mange ulike virksomheter samtidig. Kosttilskudd som selges over internett, selges også i butikk og motsatt. Markedet er uoversiktlig og produktene markedsføres på mange ulike nettsteder, via sosiale medier, home-parties og så videre.

- Utfordringene blir enda større nå når vi ser at det kan forekomme plagiater. Om vi stopper én importør eller ett produkt, så dukker det samme produktet opp igjen gjennom ny leverandør eller med nytt navn i løpet av kort tid. Derfor er det viktig at forbrukerne selv er kritiske og ikke uten videre godtar den informasjonen de får om produkter via nettet, understreker hun.

Mattilsynet har varslet aktuelle importører av produktene som vi kjenner til i Norge om funnene og forventer at disse virksomhetene informerer sine kunder og sørger for umiddelbar tilbaketrekking av produktene fra markedet.

Svenneby presiserer at det i tillegg er svært viktig at enkeltkunder tar et personlig ansvar.

- Å kjøpe og bruke denne typen kosttilskudd kan i verste fall være livsfarlig, avslutter hun.

Kontakt:
Pressevakt i Mattilsynet, tlf. 469 12 910