Hva skal du gjøre dersom du får bivirkninger av et kosttilskudd?

lege som skiver på en journal

 Foto: iStockphoto

Ta kontakt med legen din eller meld fra til apoteket dersom du har mistanke om at du har fått bivirkninger av kosttilskuddet. Det er dessverre mange som unnlater å nevne at de bruker kosttilskudd for legen sin fordi de er engstelige for hva han eller hun skal mene om dette. Legen har da ingen mulighet til å oppdage uheldig bruk av kosttilskuddet.