Hvordan er det norske regelverket for kosttilskudd?

Norge har det samme regelverket for kosttilskudd som EU. EUs direktiv om kosttilskudd er gjennomført i norsk rett i kosttilskuddforskriften.

Kosttilskuddirektivet (og kosttilskuddforskriften) definerer hva et kosttilskudd er, og inneholder krav til merking av kosttilskudd, lister over hvilke vitaminer og mineraler som er tillatt å bruke i kosttilskudd, og hvilke kjemiske forbindelser som kan brukes som kilde til disse vitaminene og mineralene. Disse kjemiske forbindelsene er vurdert som helsemessig trygge og foreligger i en form som kroppen kan ta opp (har god biotilgjengelighet).

Kosttilskuddirektivet inneholder kriterier for hvordan minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd skal fastsettes. Foreløpig er det ikke fastsatt felles grenseverdier i Europa.