Hvordan skiller kosttilskudd seg fra legemidler/naturlegemidler?

Det kan være vanskelig å skille mellom kosttilskudd og legemidler/ plantebaserte legemidler og naturlegemidler, men kosttilskudd er næringsmidler som hører til under matloven, mens legemidler, plantebaserte legemidler og naturlegemidler hører til under legemiddelloven. Reglene for kosttilskudd administreres av Mattilsynet, mens legemidler administreres av legemiddelverket. Alle legemidler skal godkjennes av Statens legemiddelverk.