Mye av markedet for kosttilskudd lar seg ikke kontrollere

Markedet for kosttilskudd er uoversiktlig og mye lar seg ikke kontrollere, viser en analyse fra Mattilsynet. Forbrukere må være klar over at ikke alt som er tilgjengelig for salg, er vurdert av det offentlige. – Utfordringene ligger i stor grad utenfor vår kontroll, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet.

Ulike typer kosttilskudd i en skål.

 Foto: Mattilsynet

Hvordan bli en smart kosttilskuddskjøper

  • Se opp for falske utsagn som: "Et raskt og effektivt universalmiddel", "Kan behandle og kurere sykdommer", og "Helt sikkert" eller "Har ingen bivirkninger"
  • Vær forsiktig med uttrykket “naturlig” som ikke alltid betyr det same som “sikkert”
  • Det er ingen garanti for at produkter som ikke kan hjelpe deg, ikke kan skade deg
  • Når du leter etter kosttilskudd på nettet, bruk sider fra seriøse aktører i stedet for å søke helt blindt
  • Spør legen eller annet helsepersonell etter hjelp for å skille mellom seriøs og useriøs informasjon

Norske forbrukere blir tilbudt kosttilskudd fra mange slags aktører, særlig ved handel på internett. Netthandelen har vokst kraftig de siste årene, og utenlandske aktører blir stort sett ikke kontrollert av norske myndigheter. Selv om nettsiden har tekst på norsk, betyr ikke det at de som står bak nettsiden opererer fra Norge.

Mattilsynet oppfordrer forbrukere til å ta ansvar for egne valg, og være kritiske til hvem man handler kosttilskudd av, både på nett og over disk.

- Useriøse aktører setter forbrukernes helse i fare. Regelverket for kosttilskudd i Norge er ganske strengt, men Mattilsynet sjekker ikke alle produkter på markedet. Om du i tillegg handler fra aktører som ikke opererer fra Norge, tar du en enda større risiko, sier Landsverk.

Kan ikke kontrollere alt

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at produsenter og distributører av kosttilskudd i Norge følger norsk regelverk. Kosttilskudd er en av mange viktige oppgaver Mattilsynet har ansvar for. Mattilsynet fører risikobasert tilsyn, og sjekker kun virksomheter der man forventer å finne feil. For å bruke ressursene mest mulig effektivt, gjøres dette stort sett gjennom dedikerte tilsynskampanjer.

Forrige tilsynskampanje på kosttilskudd var i 2011, da Mattilsynet tok ut plantebaserte produkter innen kategoriene potensmidler, slankemidler, energimidler og smertelindrende midler markedsført med rask og kraftig effekt. Les mer Vær skeptisk når du handler kosttilskudd

Internasjonal utfordring

Norge er ikke alene om utfordringene med kosttilskudd. Mattilsynet kommer ofte til kort i møte med internasjonale aktører som opererer på tvers av landegrensene, men på grensen til det kriminelle.

- Det er åpenbart gode penger å tjene på forbrukernes ønsker om piller som kan glatte ut rynker, hindre hårtap, motvirke impotens osv. Men dessverre har ikke alle aktørene i dette markedet redelige hensikter. De utfordringene Mattilsynet har med å kontrollere markedet for kosttilskudd er av internasjonal karakter, sier Landsverk.

Også tilsynet i EU kan rapportere om hyppige regelbrudd. I perioden 2007-2009 rapporterte 23 land om tilbaketrekking av kosttilskudd fra markedet. 11 land rapporterte om avvisning av sendinger ved grensen, blant annet på grunn av innhold av ulovlige stoffer.

Fakta om Mattilsynets områdeanalyse for kosttilskudd

Mattilsynets analyse gir en grundig gjennomgang av ulike typer kosttilskudd, regelverket og hvordan Mattilsynet opplever at regelverket blir fulgt opp av produsenter og leverandører. Mattilsynets hovedinntrykk er at bransjen er mangfoldig. Den består av hele spekteret av aktører, fra de som har god kunnskap og ønsker å opptre seriøst til aktører som driver ren spekulativ virksomhet. Mangelfull merking av produktene er blant de viktigste lovbruddene Mattilsynet finner.

Hovedfunn:

  • Kosttilskudd er et vidt begrep. Noen kosttilskudd opererer på grensen til å være legemidler
  • Mange forbrukere har en feilaktig oppfatning av at kosttilskudd, i motsetning til legemidler, er «ufarlige»
  • Planter og planteekstrakter brukt i kosttilskudd kan inneholde et stort antall stoffer og tilsetninger. Bruk av begreper som «naturlig» i markedsføringen gir ingen trygghet
  • Kosttilskudd blir tilbudt gjennom et bredt spekter av ulike kanaler. Store deler av markedet lar seg ikke kontrollere
  • Det har vært avdekket et betydelig omfang av villedende merking og markedsføring av kosttilskudd

Les områdeanalysen for kosttilskudd: Kosttilskudd - en tilstandsbeskrivelse