Norske småbarn spiser fortsatt for mye A-vitamin

De siste årene er innholdet av A-vitamin i leverpostei redusert med 40 prosent for å redusere risikoen for høyt inntak av vitaminet. Likevel får småbarn fortsatt i seg mer enn anbefalt mengde A-vitamin.

Hovedkilden til A-vitamin blant småbarn var leverpostei, som bidro med 40 prosent av A-vitamininntaket hos barn som ikke ble ammet ved ettårsalderen. Foto: Colourbox.com

Landsomfattende kostholdsundersøkelser fra 2018 og 2019 viste at barn i alderen ett og to år fikk i seg langt mer A-vitamin enn hva som var anbefalt.

Hovedkilden til A-vitamin blant småbarn var leverpostei, som bidro med 40 prosent av A-vitamininntaket hos barn som ikke ble ammet ved ettårsalderen. Andre viktige kilder i kosten hos ettåringene var industrifremstilt grøt og morsmelkerstatning. Hos toåringer stammet 47 prosent av A-vitaminene fra leverpostei, etterfulgt av smør, margarin og olje.

Redusert mengden av A-vitamin i leverpostei med 40 prosent

På grunn av det høye innholdet av A-vitamin har Mattilsynet overvåket og analysert innholdet i leverpostei fra 2017 – 2020. Verdiene fra 2017 og 2018 viste at tre skiver med leverpostei gav et A-vitamininntak opp mot øvre grense for anbefalt inntak for voksne etter standarden til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Leverpostei med så høyt innhold av vitamin A bør ikke anbefales som pålegg til barn eller gravide. Siden den gang har fôrbransjen redusert innholdet av A-vitamin i norsk svinefôr, og nye analyser fra 2020 viste at leverpostei nå har cirka 40 prosent lavere A-vitamin innhold sammenlignet med tidligere.

Nye analyseverdier bidrar til lavere inntak, men fortsatt er det høyt

Det gjennomsnittlige inntaket av A-vitamin for ett år gamle barn som ikke ammes, var 1490 mikrogram (µg) per dag i beregningene fra undersøkelsen Spedkost 3. Med oppdaterte analyseverdier for A-vitamin i leverpostei fra 2020, ble det estimert et gjennomsnittlig inntak på 1251 µg/dag. Hos toåringene var det gjennomsnittlige inntaket av A-vitamin 1143 µg per dag i beregningene fra undersøkelsen Småbarnskost 3.

Spedkost 3

Småbarnskost 3

Hos toåringene ga nye analyseverdier for vitamin A i leverpostei et estimert gjennomsnittlig inntak på 961 µg per dag. Bidraget av A-vitamin fra leverpostei vil dermed utgjøre 28 prosent av inntaket blant ettåringene, og 37 prosent blant to åringene.

Selv om det gjennomsnittlige dagsinntaket av A-vitamin blant småbarn blir lavere med redusert innhold av A-vitamin i leverpostei, er det i kombinasjon med andre kilder fortsatt for høyt.

Anbefalt inntak av A-vitamin er 300 µg/dag for ettåringer og 350 µg/dag for toåringer. EFSA vurderer øvre grense for et trygt inntak for 1-3 år gamle barn til å være 800 µg/dag. Øvre grense gjelder ikke A-vitamin i form av betakaroten fra for eksempel grønnsaker. Dette utgjør imidlertid en mindre andel av det totale A-vitamininntaket blant småbarna.