Risikovurdering av folsyre i kosttilskudd

Det er ikke grunnlag for å endre det eksisterende øvre inntaksnivået for folsyre. Dette konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med i en risikovurdering utført på oppdrag fra Mattilsynet.

Ulike typer kosttilskudd i en skål.

 Foto: Mattilsynet

Mattilsynet skal vurdere om dagens maksimumsgrense for hvor mye folsyre som kan brukes i kosttilskudd per døgndose skal endres, og har derfor bestilt risikovurderingen av folsyre i kosttilskudd fra VKM.

Folat er et vitamin som finnes naturlig i de fleste matvarer. De høyeste mengdene finnes i lever, grønne grønnsaker og belgplanter. Folsyre er en syntetisk form av folat som blir brukt i kosttilskudd og i berikning av mat og drikke, fordi det er en mer stabil forbindelse enn de naturlige folatforbindelsene. Folat har mange funksjoner i kroppen og kvinner anbefales å ta tilskudd av folsyre før og under graviditet for at fosteret ikke skal utvikle ryggmargsbrokk.

VKM endrer ikke øvre trygt inntaksnivå

EUs tidligere mattrygghetsorgan, Scientific Committee on Food (SCF), fastsatte i 2000 et øvre trygt inntaksnivå (forkortes UL) for folsyre på 1000 mikrogram per dag for voksne. Etter dette har studier antydet at det kan være sammenheng mellom høyt inntak av folsyre og utvikling av kreft. Mattilsynet ba derfor VKM vurdere om det er grunnlag for å endre det øvre trygge inntaksnivået.

VKM har gjennomgått vitenskapelig litteratur for eventuelle sammenhenger mellom folsyre og kreft, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for å endre det eksisterende øvre trygge inntaksnivået for folsyre.

Inntaket av folsyre er under det øvre trygge inntaksnivået

For at Mattilsynet skal kunne vurdere maksimumsgrensen for folsyre i kosttilskudd, ble VKM også bedt om å beregne hvor stort inntaket av folsyre er i befolkningen.

I følge en landsomfattende kostholdsundersøkelse blant voksne kvinner og menn, tar omtrent 26 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene kosttilskudd med folsyre. I følge Den norske mor og barn-undersøkelsen fra 2008 tok 62 prosent av de gravide kvinnene tilskudd av folsyre.

Gjennomsnittlig inntak av folsyre fra tilskudd per dag var 149 mikrogram hos kvinner og 172 mikrogram hos menn. I mor og barn-undersøkelsen var det gjennomsnittlige inntaket 388 mikrogram per dag.

VKM konkluderer med at med dagens nivåer i kosttilskudd og dagens nivåer i berikede produkter, vil ikke det øvre trygge inntaksnivået for folsyre overskrides.

Konsekvens dersom maksimumsgrensen for folsyre i kosttilskudd økes

VKM ble også bedt om å vurdere konsekvensene av en eventuell økning av gjeldende maksimumsgrense for folsyre i kosttilskudd på 200 mikrogram. Dersom maksimumsgrensen økes til 400 mikrogram eller 600 mikrogram vil barn kunne få et inntak som er høyere enn det øvre trygge inntaksnivået. Den voksne befolkningen vil ikke overskride øvre trygge inntaksnivå ved en slik økning av maksimumsgrensen.

Fastsetting av maksimumsgrense i kosttilskudd

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskudd skal følgende kriterier legges til grunn; øvre trygge inntaksnivå for vitaminer og mineraler (UL), inntak fra kosten samt referanseinntaket for populasjonen.

Mattilsynet skal på bakgrunn av risikovurderingen fra VKM vurdere om dagens maksimumsgrense for hvor mye folsyre som kan brukes i kosttilskudd per døgndose (200 mikrogram) skal endres. Eventuelle forslag til endring i kosttilskuddforskriften vil sendes ut på høring i løpet av våren 2015.

Les mer:
VKM - Risikovurdering av folsyre i kosttilskudd
Mattilsynet - Revisjon av nasjonale maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskudd 

Kontaktinformasjon:

Mediehenvendelser, kontakt Mattilsynets pressevakt på telefon 469 12 910
Åublikumshenvendelser, kontakt Mattilsynets sentralbord på telefon 22 40 00 00