Er det sant at vi får mindre næringsstoffer fra maten nå enn før?

Det er flere som påstår at næringsinnhold i enkelte matvarer er kraftig redusert i forhold til det som var tidligere. Er det sant at vi får mindre næringsstoffer fra maten nå enn før?

Bringebær, pærer, epler og bananer (frukt)

 Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai

Flere artikler (se referanser under) konkluderer med at det er vanskelig å avgjøre om det er skjedd faktiske endringer i næringsinnholdet i de matvarer det finnes verdier for i publiserte matvaretabeller, hovedsakelig fra 1950-årene fram til i dag. Dette skyldes at dokumentasjonen om de matvarer som er vurdert og av de analyser som er gjort er mangelfulle. I tillegg kan man ikke utelukke naturlig variasjon pga andre faktorer som sort, modenhetsgrad, dyrkingsmåte, klima, lagring og håndtering.

Det er viktig å skille på faktiske endringer og forskjeller som kommer av måten å definere, analysere og vurdere resultatene på, f.eks når det gjelder metodebeskrivelse, kvantifiseringsgrenser (grense for påvisning av næringsstoff), sammenliknbare former for næringsstoff, uttak av prøver, prøvehåndtering. For både mineraler, sporstoffer og enkelte vitaminer er det skjedd endringer i metoder, inkludert økte krav til kvalitetsjekk av analysemetoder, slik at det er tvilsomt om man kan sammenlikne gamle og nye verdier.

I forbindelse med Matvaretabellen er det sammenlignet nye analyseverdier med norske publiserte data i 1995 og 2006 i rapport om hvetemel. Der ble det konkludert med at det ikke var noen større avvik i næringsinnhold tilbake til 1995. For selen må man ta hensyn til at norsk og nordisk produsert korn er dyrket på selenfattig jordsmonn og at varierende andel av importert korn tilsatt til melet, avhenging av den årlige produksjonen av korn i norske avlinger blir avgjørende for variasjon av selen fra norsk mel i salg.

Referanser:

  • Livsmedelsverket: Minskar näringsinnehållet i vår mat? og Kommentar till internationella studier om näringsförändringar i livsmedel
  • Davis et al.: Changes in USDA Food Composition Data for 43 Garden Crops, 1950 to 1999. Journal of the American College of Nutrition, Vol. 23, No. 6(2004), 669–682
  • M.-S. Fan et al.: Evidence of decreasing mineral density in wheat grain over the last 160 years. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 22 (2008) 315–324
  • F.J. Zhao et al.: Variation in mineral micronutrient concentrations in grain of wheat lines of diverse origin. Journal of Cereal Science 49 (2009) 290–295
  • Donald R. Davis: Declining Fruit and Vegetable Nutrient Composition: What Is the Evidence? HORTSCIENCE VOL. 44(1) FEBRUARY 2009