Er det sant at vi får mindre næringsstoffer fra maten nå enn før?

Det er flere som påstår at næringsinnhold i enkelte matvarer er kraftig redusert i forhold til det som var tidligere. Er det sant at vi får mindre næringsstoffer fra maten nå enn før?

Bringebær, pærer, epler og bananer (frukt)

 Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai

Flere artikler (se referanser under) konkluderer med at det er vanskelig å avgjøre om det er skjedd faktiske endringer i næringsinnholdet i de matvarer det finnes verdier for i publiserte matvaretabeller, hovedsakelig fra 1950-årene fram til i dag. Dette skyldes at dokumentasjonen om de matvarer som er vurdert og av de analyser som er gjort er mangelfulle. I tillegg kan man ikke utelukke naturlig variasjon på grunn av andre faktorer som sort, modenhetsgrad, dyrkingsmåte, klima, lagring og håndtering.

Det er viktig å skille på faktiske endringer og forskjeller som kommer av måten å definere, analysere og vurdere resultatene på, for eksempel når det gjelder metodebeskrivelse, kvantifiseringsgrenser (grense for påvisning av næringsstoff), sammenliknbare former for næringsstoff, uttak av prøver og prøvehåndtering. For både mineraler, sporstoffer og enkelte vitaminer er det skjedd endringer i analysemetoder, inkludert økte krav til kvalitetssjekk av analysemetodene, slik at det er tvilsomt om man kan sammenlikne gamle og nye verdier.

Referanser:

  • Davis et al. Changes in USDA Food Composition Data for 43 Garden Crops, 1950 to 1999. Journal of the American College of Nutrition, Vol. 23, No. 6(2004), 669–682
  • Davis D.R.  Declining Fruit and Vegetable Nutrient Composition: What Is the Evidence? Hortscience Vol. 44(1) February 2009'
  • Fan M-S. et al. Evidence of decreasing mineral density in wheat grain over the last 160 years. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 22 (2008) 315–324
  • Livsmedelsverket.Minskar näringsinnehållet i vår mat? og Kommentar till internationella studier om näringsförändringar i livsmedel
  • Marles, R.J. Mineral nutrient composition of vegetables, fruits and grains: The context of reports of apparent historical decline. Journal of Food Composition and Analysis, 56(2017), 93-103.
  • Zhao F.J. et al.: Variation in mineral micronutrient concentrations in grain of wheat lines of diverse origin. Journal of Cereal Science 49 (2009) 290–295