Er næringsinnholdet alltid det samme i en og samme type matvare, for eksempel et eple?

Spiller det noen rolle hvilke sorter jeg velger av for eksempel et eple med hensyn til om næringsinnholdet alltid er likt i en og samme type matvare?

Epler

 Foto: Mattilsynet/Kai Myhre

I vegetabilske matvarer (frukt og grønt) vil innholdet av næringsstoffer variere mye med sort, men også med dyrkingsforhold og modenhetsgrad ved bruk.

Forhold under lagring, transport, industriell bearbeiding og/eller tillaging i husholdningen har også betydning for næringsinnholdet i matvarer, produkter og retter. I tillegg kan det være variasjon i resultatene fra laboratorieanalyser, spesielt hvis ulike metoder er brukt.

Næringsinnholdet i matvarer av animalsk opprinnelse varierer først og fremst med rase, fôring og slaktealder. Innholdet i fisk og skalldyr varierer dessuten med hvor og når på året de er fanget, og hva de har spist.

I Matvaretabellen er mange av matvarene "generiske", dvs. at det er slått sammen gjennomsnittsverdier for en typisk vare. Man kan ikke se forskjell på innhold i et grønt, rødt eller gult eple, men det er skilt på om noen frukter og grønnsaker er produsert i Norge eller er importerte.