Hvor finner jeg informasjon om innhold av vitamin K i mat? 

Brokkoli

 Foto: Helsedirektoratet/Synnøve Dreyer

Fakta om vitamin K

  • Vitamin K er et fettløselig vitamin som finnes i to former i matvarer: Mest som vitamin K1 (fyllokinon) og i enkelte matvare i mindre mengder som vitamin K2 (sum av menakinoner).
  • K1-formen finnes i planter og dannes ved fotosyntese.
  • K2 dannes av bakterier i mage- og tarmkanalen hos dyr.
  • Begge formene for vitamin K forekommer også i animalske produkter, men i små mengder.
  • Av animalske produkter er det lever og visse oster (modnede) som inneholder mest K2.
  • Vitamin K2 dannes også ved gjæring av grønnsaker og det er spesielt mye vitamin K2 i gjærede soyabønner(natto).

Vitamin K er fettløselig og derfor øker opptaket av vitamin K ved samtidig fettinntak (inntil moderate mengder). Naturlig K-vitaminmangel forekommer sjeldent da noe vitamin K2 kan dannes av tarmbakterier hos mennesker. Mangel kan forekomme ved nedsatt fordøyelse eller andre forstyrrelser i tarmen, f. eks nedsatt fettopptak.

Vitamin K er nødvendig for koagulering (levring) av blodet i kroppen. I tillegg er vitaminet en viktig del av kalsiumbindende proteiner og er viktig for dannelse av beinmasse, i nært samarbeid med vitamin D. Personer som behandles med blodfortynnende middel bør ha et stabilt inntak av vitamin K.

(Hovedkilde: Nordiske næringsstoffanbefalinger, Nordisk ministerråd 2004)

Vitamin K i matvarer

Gode kilder til vitamin K1 er grønne bladgrønnsaker som brokkoli, spinat og andre grønne bladgrønnsaker, produkter av planteoljer (spesielt raps-, soya- og olivenolje). Det er høyt innhold i noen alger.

Vitamin K1 er relativt stabilt ved varmebehandling, men ømfintlig for lys. Derfor bør oljer oppbevares mørkt og helst kaldt (for å hindre harskning av fettet). Det er større konsentrasjon av stoffet i tørkede matvarer, men dette endres ved utvanning.

Informasjonen er hentet fra den svenske rapporten K-vitamin i livsmedel 4/98 (PDF).

Datakilder til vitamin K

Vitamin K er foreløpig ikke inkludert i Matvaretabellen da vitaminet er relativt nytt og metodene er under utvikling. Det er planer om å lage en spesialtabell med egne analyseverdier for vitamin K, men tidspunktet for ferdigstillelse er ikke bestemt.

De siste årene har vitamin K blitt analysert i analyseprosjekter tilknyttet Matvaretabellen. Se resultatene fra analysene.

Vitamin K (K1 og/eller K2) er oppgitt i enkelte utenlandske matvaretabeller. Det anbefales å lese bakgrunnsteksten for å få informasjon om hvilken form av næringsstoffet som vises og hvor tallene kommer fra (referanse/kilde), f.eks analyseverdi, beregnet verdi, vurdert fra liknende matvare eller lånt fra annen matvaretabell, for å vurdere kvaliteten på datagrunnlaget. Det er viktig å vurdere om matvaren man søker data for er sammenliknbar med utenlandske produkter.

Svensk matvaretabell Livsmedelsdatabasen baserer seg på rapporten K-vitamin i livsmedel 4/98 fra Livsmedelsverket. Denne rapporten anbefales inntil videre som hovedkilde for sammenlikning med norske matvarer. I rapporten presenteres svenske analysedata for vitamin K1 (1996-97) sammenliknet med utenlandske data inntil 1998 (s. 35-49). En begrenset tabell med verdier for vitamin K2 finnes på side 18.

Dansk matvaretabell Fødevaredata har ikke egne analyseverdier, men har lånt verdier for vitamin K1 fra den svenske rapporten og eventuelt amerikansk tabell. Verdiene er angitt som vitamin K, men inneholder kun verdier for vitamin K1.

Finsk matvaretabell Fineli ® - Livsmedelsdatabas inneholder verdier for total mengde vitamin K (K1 og K2), med angivelse av kilde for hver verdi.

Amerikansk tabell, fra United States Department Of Agriculture, har en separat tabell for vitamin K1, se Nutrient Lists, hvor innholdet er listet ut fra porsjonsstørrelse. For å se på matvarens innhold av næringsstoffer angitt pr 100 g kan du søke etter enkeltvise matvarer i søkefunksjonen (Search) eller laste ned den siste databasefilen på din datamaskin (Download software) fra nettsiden til USDA National Nutrient Database for Standard Reference