Kan jeg få i meg for mye vitamin D?

Jeg spiser mye fet fisk og drikker ½ til 1 liter lettmelk med 0,7 % fett eller mindre (tilsatt vitamin D) om dagen. Jeg tar sjelden tran. Kan jeg få i meg for mye vitamin D?

Laksefilet.

Laks er en god kilde til vitamin D. Foto: Helsedirektoratet/Synnøve Dreyer

Nei, det er ingen fare for å få for mye vitamin D med det kostholdet du skisserer.

Fett fiskepålegg på to brødskiver og en halv liter melk tilsatt vitamin D hver dag i uken, samt middag med fet fisk to ganger i uken gir i gjennomsnitt omtrent 10 mikrogram vitamin D per dag. Dette er på nivå med anbefalt daglig inntak av vitamin D og betydelig lavere enn øvre grense for langvarig inntak som for voksne er satt til 100 mikrogram per dag.

Vitamin D-kilder

Det er få matvarer som bidrar med vesentlige mengder av vitamin D. Fet fisk, fiskelever og tran har et høyt innhold av vitamin D. I fiskeslag som makrell, sild, laks og ørret er innholdet av vitamin D omtrent 6-12 mikrogram/100 g. Fiskepålegg som brisling, sardiner, makrell i tomat og sursild inneholder mellom 5-15 mikrogram/100 g. En dagsdose tran gir 10 mikrogram vitamin D. I Norge blir vitamin D tilsatt margarin og smør (8-10 mikrogram/100 g) og til lettmelk med 0,7 % fett eller mindre (0,4 mikrogram/100 g). Flere andre matvaregrupper som for eksempel yoghurt, ost, majones og matolje kan være tilsatt vitamin D.

Vitamin D dannes i huden når den utsettes for sollys. Sollyset er som regel mer betydningsfullt enn kosten for å dekke behovet. Når soleksponeringen blir for liten er vitamin D-inntak fra kosten avgjørende for å opprettholde god status.

Anbefalt inntak

Anbefalt daglig inntak av vitamin D er 10 mikrogramfor barn, voksne, gravide og ammende. For de over 75 år er anbefalt inntak 20 mikrogram per dag.

De som er lite ute i dagslys og eldre bør få tilskudd med vitamin D for å oppnå anbefalt inntak på 10 µg vitamin D per dag for voksne, og 20 µg per dag for eldre.

Vitamin D er nødvendig for normal beinmetabolisme. Alvorlig vitamin D-mangel kan føre til skader på skjelettet, som rakitt hos barn og osteomalasi (oppbløtning av knoklene) hos voksne. Vitamin D-mangel er en risikofaktor for osteoporose og brudd.