Kan jeg ta både tran og Omega-3 kapsler daglig?

Man bør være forsiktig med å ta for mye av kosttilskudd slik at man unngår å få i seg for mye av enkelte næringsstoffer som vitamin A og D. På den andre siden har mange et inntak av vitamin D som er betydelig lavere enn anbefalt og bør ta vitamin D-tilskudd.

Anbefalt daglig inntak av vitamin D er 10 mikrogram for barn, voksne, gravide og ammende. For de over 75 år er anbefalt inntak 20 mikrogram per dag. De som er lite ute i dagslys og eldre bør få tilskudd med vitamin D for å oppnå anbefalt inntak på 10 µg vitamin D per dag for voksne, og 20 µg per dag for eldre.

Anbefalt inntak for vitamin A for kvinner er 700 retinol ekvivalenter (vitamin A enheter). For menn er anbefalingen 900 retinol ekvivalenter/dag.

For eksempel bidrar en barneskje (5 ml) tran med omkring 250 vitamin A enheter og 10 mikrogram vitamin D. To slike barneskjeer gir det dobbelte det vil si omkring 500 vitamin A enheter og 20 mikrogram vitamin.D.Ifølge nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR 20124) er øvre tolerabelt nivå for langvarig inntak av vitamin D er satt til 100 mikrogram/dag for voksne. Øvre tolerabelt inntaksnivå representerer øvre inntaksgrenser over lang tid hvor det er liten sannsynlighet for at det oppstår uønskede effekter hos mennesker. Øvre grense for inntak av vitamin A er 3000 μg vitamin A enheter/dag.

μg = mikrogram (en tusendel av en milligram, dvs at 1 milligram (mg) = 1000 mikrogram (μg)).