Mattilsynet har analysert fiskekaker, panert fisk, fiskegrateng og fiskepinner

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i noen av de meste solgte fiskeproduktene på markedet. Produktene har endret næringsstoffsammensetning siden tidligere analyser og viser blant annet endring i fettsammensetning.

 Foto: Colourbox.com

Om undersøkelsen av fiskeprodukter

  • 16 av de mest solgte fiskeproduktene (fiskekaker, fiskepinner, panert fisk, fiskegrateng) er analysert.
  • Produktene inneholder minimalt med tungmetaller (arsen, kadmium og bly).
  • Næringsstoffverdiene for fiskeproduktene inkluderes Feria Altantak i Matvaretabellen.no og Kostholdsplanleggeren.no våren 2016

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter. Totalt 16 fiskeprodukter fra Findus, Enghav, Coop X-tra, First Price, ICA, Lerøy, Lofoten, Godehav, Fiskemannen og Berggren inngikk i analyseprosjektet. Dette var produkter som fiskekaker, fiskegrateng, fiskepinner og panert fisk.

Resultatene i analyseprosjektet fra 2015 viste at alle fiskeproduktene var frie for transfett og inneholdt minimalt med bly og kadmium, og langt under de grenseverdier som er satt for de enkelte matvaregruppene. Fiskeproduktene inneholdt som forventet arsen, men 97-99 % av arseninnholdet i fisk er i form av organiske forbindelser som ikke utgjør helsefare.

Formålet med dette analyseprosjektet var å innhente næringsstoffverdier for utvalgte fiskeprodukter til Matvaretabellen.no, og analysere innholdet av tungmetaller i produktene. Næringsstoffverdiene for fiskeproduktene inkluderes i Matvaretabellen.no våren 2016

- Analysene av disse stoffene er gjort som en del av kartleggingen av nivåene i matvarer på det norske markedet. Fisk inneholder generelt høye nivåer av total arsen, men nivået av uorganisk arsen er meget lav. Det er derfor ikke helsefare knyttet til disse lave nivåene av total arsen i fiskeproduktene, kommenterer Merethe Steen, seksjonssjef i Mattilsynet.

Endret sammensetning av fett

Fettmengde og -sammensetning for enkelte av produktene er endret. Fiskepinner inneholdt eksempelvis mindre mettet fett (0,6 g/100g) enn en tidligere analyse som viste 3,4 g per 100 g matvare. Panert seifilet fra First Price og Lerøy hadde et totalt fettinnhold med henholdsvis 7,1 g og 8 g per 100 g matvare, mens en tidligere analyse viste 2,8 g total fett per 100 g matvare. Saltinnholdet for de fire fiskekakeproduktene som ble analysert viste stor variasjon. Høyest saltinnhold hadde Coop fiskekaker med 2,1 g/100 g og lavest saltinnhold hadde Lofoten fiskekaker med 1,1 g per 100 g.  Endringer i næringsstoffsammensetning i de analyserte fiskeproduktene i forhold til tidligere analyser har sammenheng med at matindustrien endrer oppskrift i sine produkter og kan ha andre produksjonsmetoder enn tidligere.

Se tabellen viser nærings- og tungmetallinnholdet for fett, mettet fett, karbohydrater, protein, salt, arsen, kadmium og bly for utvalgte fiskeprodukter.

Se Mattilsynet rapport: Næringsstoff og tungmetallanalyser av fiskeprodukter 2016

For mer informasjon, kontakt:
Pressevakten i Mattilsynet, mobil: 46912910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no