Oppdrettslaks er fortsatt en svært god kilde til omega-3

Selv om innholdet av marint omega-3 i oppdrettslaks er redusert de siste 10 årene, er den fremdeles en svært god kilde til disse viktige fettsyrene. I tillegg inneholder laks og annen sjømat fortsatt en unik kombinasjon av andre næringsstoffer som er viktige for helsen din.

Hvis du spiser en middagsporsjon på 150 gram med torsk, får du i deg nesten to ganger den anbefalte daglige dosen på 0,25 gram med marine omega-3 fettsyrer (EUs mattrygghetsorgan EFSA, EFSA journal 2010; 8(3): 1461). Disse marine omega-3 fettsyrene består av EPA og DHA, og anbefalingen for daglig inntak er satt for å beskytte friske mennesker mot hjerte/kar lidelser.

Dagens oppdrettslaks er en av de rikeste fiskeslagene når det gjelder innhold av marint omega-3. Den inneholder i gjennomsnitt rundt fem ganger mer av disse fettsyrene enn torsk. En middagsporsjon på 150 gram oppdrettslaks som har fått kommersielt fiskefôr, inneholdt i 2014 om lag 1,8 gram marint omega-3. I og med at en gjennomsnittlig middagsporsjon med oppdrettslaks gir deg nok marint omega-3 for omtrent en uke, er dagens oppdrettslaks fortsatt en av de beste kildene til marint omega-3 i kostholdet.

Hva betyr innholdet av EPA og DHA i laks for oss?

Foreløpig vet vi lite om hvilken helseeffekt oppdrettslaks har hos friske folk, men NIFES har vært prosjektleder for tre spiseforsøk med laks til risikogrupper. I disse forsøkene er det fokusert på effekten av EPA+DHA i sjømat.  I den første studien fikk hjertepasienter laks med tre ulike nivåer av EPA+DHA, dette ble utført i samarbeid med blant annet Ullevål universitetssykehus som var medisinsk ansvarlig. Resultatene var positive for alle pasientene som hadde spist laks med ulikt innhold av EPA og DHA, men den største positive effekten ble målt hos pasientene som fikk laks med høyest innhold av EPA+DHA.

Det andre spiseforsøket ble utført med kinesiske menn som var i risikosonen for å utvikle hjerte-kar sykdom. De kinesiske mennene spiste 100 gram laks til lunsj mandag til fredag i åtte uker. Resultatet viste en betydelig reduksjon i risikomarkører hos de som spiste laks sammenliknet med de som beholdt vanlige kosthold. NIFES har også nylig avsluttet en identisk studie med kinesiske kvinner, og de foreløpige resultatene viser at laksen gir tilsvarende reduksjon i risikomarkører hos denne gruppen.

For at man skal kunne si mer om hva innholdet av EPA+DHA i laksen har å si for helsen vår, må dette dokumenteres i storskala spiseforsøk med friske mennesker og foreløpig er ikke tilstrekkelig dokumentasjonen tilgjengelig.

Basert på analyseresultatene og EFSAs anbefalinger kan vi konkludere at oppdrettslaks er en rik kilde til EPA og DHA, men at vi foreløpig ikke kan konkludere på om en variasjon i innholdet av EPA+DHA medfører en endring i helseeffekt.

Hvorfor varierer innholdet av EPA og DHA i laks?

Fiskeolje fremstilt av villfisk er i dag hovedkilden til omega-3 fettsyrene EPA og DHA i fôr til oppdrettsfisk. Fiskemel og fiskeolje har imidlertid flere konkurrerende bruksområder, som for eksempel ingredienser i dyrefôr i landbruket, i kosttilskudd (kapsler) for mennesker, og i berikete matvarer.  De globale villfiskressursene bør derfor utnyttes på best mulig måte, siden tilgangen er begrenset. Én mulig konsekvens av dette er å bruke mindre fiskeolje i fôr til oppdrettsfisk. Dersom marine fiskeoljer i fôret erstattes med planteoljer, går nivået av de marine omega-3 fettsyrene i laksefileten også ned.  Det er likevel ikke slik at for eksempel en 50 % reduksjon av fiskeolje i fôr fører til en 50 % reduksjon av marine omega 3 fettsyrer i fileten, da laksens gode evne til å lagre EPA og DHA gjør at innholdet i fileten blir mindre redusert enn innholdet i fôret.dene vi har til marint omega-3 i kostholdet.