Vitaminer

Vitaminer er næringsstoffer som regulerer kroppens stoffskifte og er nødvendige for omsetningen av karbohydrat, fett, protein og mineralstoffer. Vitaminene må tilføres via maten fordi kroppen ikke selv er i stand til å bygge dem. I motsetning til energigivende næringsstoffer som fett og karbohydrat, trenger vi bare små mengder av vitaminene daglig, fra noen få mikrogram til noen titalls milligram.

Gulrøtter, poteter, rødløk og blomkål.

Grønnsaker inneholder mange av vitaminene kroppen trenger. Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai

Det er ikke noe kjemisk slektskap mellom de forskjellige vitaminene, men det er vanlig å dele dem i to grupper:

  • fettløselige som vitamin A, D, E og K
  • vannløselige som vitamin B-gruppen og vitamin C

Mangel på et vitamin kan gi både spesielle funksjonsforstyrrelser, såkalte avitaminoser, og mer generelle og uspesifikke symptomer som nedsatt appetitt og veksthemming.

Anbefalt dose

Det er angitt anbefalt inntak av en rekke vitaminer. For en del vitaminer kan høye inntak føre til uønskede helse effekter og forgiftningssymptomer. Det er derfor angitt øvre grenser for inntak for en del vitaminer.

For noen næringsstoffer er det stor margin mellom anbefalt inntak og grensen for øvre inntak. For andre, som vitamin A og D, er denne marginen relativt liten.

De fettløselige vitaminene lagres i kroppen hvis vi får mer av dem enn vi trenger.

De vannløselige kan ikke lagres i særlig grad. Hvis vi får for mye B- eller C-vitamin, blir overskuddet skilt ut i urinen.

Hvilke vitaminer og hvor mye det er av dem i ulike matvarer og drikker kan du finne i Matvaretabellen

Gjennomsnittskostens innhold av vitaminer og hvilke matvaregrupper som er de største kildene for ulike vitaminer kan du finne i rapporten Utvikingen i norsk kosthold (se lenke til høyre).

Relaterte spørsmål og svar