Vitaminer og mineraler – ikke for lite, ikke for mye

Kroppen vår trenger vitaminer og mineraler for å fungere, men kun i ørsmå mengder. Dersom vi får i oss for lite - eller for mye - kan vi bli syke.

Kosttilskudd og frukt.

Vitaminer og mineraler er viktige næringsstoffer som er helt nødvendige for at kroppen skal fungere. Foto: iStockphoto

Vitaminer og mineraler er viktige næringsstoffer som er helt nødvendige for at kroppen skal fungere. Hvert vitamin og mineralstoff har sin spesielle funksjon i kroppen.

Vitaminer og mineraler finnes i små mengder i maten vi spiser. Vitaminene deles ofte inn i to grupper: de vannløselige vitaminene og de fettløselige vitaminene. I gruppen vannløselige vitaminer finner vi blant annet B- og C vitaminene. I gruppen med fettløselige vitaminer finner vi vitamin A, D, E og K. Mineraler trenger kroppen i noen tilfeller relativt store mengder av, som for eksempel kalium og kalsium, mens andre mineraler trenger vi mindre av, som for eksempel jern, selen og sink. De siste kalles for sporstoffer fordi de trengs i små mengder.

Anbefalinger

Helsedirektoratet gir anbefalinger for daglig inntak av de enkelte vitaminene og mineralene. De anbefalte mengdene skal dekke kroppens behov til vekst og vedlikehold og danne grunnlaget for god helse. Anbefalingene er basert på den i dag tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen om hvor mye vi trenger for å dekke behovet av de enkelte stoffene. De har innebygget en betydelig sikkerhetsmargin som tar høyde for forskjeller i behov mellom ulike individer.

Øvre grense for inntak

Det er også gitt en øvre grense for inntak for en rekke vitaminer og mineraler. Disse skal ikke brukes som anbefalte nivåer for inntak, men de er øvre inntaksgrenser hvor det er liten sannsynlighet for at det oppstår uønskede helseeffekter ved bruk over en lengre tidsperiode. Ofte settes det en lavere øvre grense for barn blant annet fordi mekanismer som skal håndtere et overskudd av det aktuelle vitaminet eller mineralet i enkelte tilfeller ikke er fullt utviklet.

All mat som omsettes på det norske markedet skal være trygg, hvilket er de aktuelle produsentenes ansvar. Dette innebærer ikke bare at maten skal være fri for sykdomsfremkallende bakterier og lignende. Maten skal heller ikke inneholde vitaminer og eller mineraler i så store mengder at vi kan bli syke. Derfor blir tilsetningen av næringsstoffer til maten regulert av Mattilsynet.

Vær oppmerksom om du tar kosttilskudd

For de fleste friske personer vil et sunt og variert kosthold være tilstrekkelig for å dekke behovet for vitaminer og mineraler. Ved å spise sunt og variert får man i seg alle de næringsstoffene kroppen trenger til vekst og vedlikehold. Kosttilskudd kan ikke erstatte det mangfoldet av stoffer som et sunt og variert kosthold gir. Tar man kosttilskudd og spiser mat som er tilsatt vitaminer eller mineraler, bør man være oppmerksom på at det er mulig å komme opp i nivåer som tilsvarer de øvre grensene for inntak. Det er viktig å følge doseringen som angis på kosttilskudd og ikke ta flere kosttilskudd som inneholder de samme vitaminene og mineralene.