Transfettsyrer

Inntaket av transfettsyrer bør være lavt fordi de har ugunstige effekter på blodlipidene og kan øke risikoen for hjerteinfarkt.

En stabel med kjeks på hvit bakgrunn.

Transfettsyrer kan finnes i matvarer hvor delvis herdede oljer blir brukt som ingrediens. Dette kan være kjeks, kaker og annet bakverk. Foto: iStockphoto

Inntaket av transfettsyrer bør begrenses mest mulig og ikke overstige 1 prosent av energiinntaket (energiprosent). Kostens innhold av transfettsyrer er betydelig redusert de siste 30 årene og er nå mindre enn 1 energiprosent.

Hva er transfettsyrer?

Transfettsyrer dannes ved delvis herding (hydrogenering) av vegetabilske og marine oljer i industrien og ved bakteriell aktivitet i vommen hos drøvtyggere. Transfettsyrer finnes i industrielt produserte matvarer hvor man bruker delvis herdede oljer som en ingrediens, og naturlig i melk og kjøtt fra drøvtyggere som storfe og sau.

Umettede fettsyrer består av kjeder av karbonatomer med en (enumettede) eller flere dobbeltbindinger (flerumettede). I de fleste naturlig forekommende umettede fettsyrer er dobbeltbindingen i cisform. Umettede fettsyrer i transform har en mer utrettet struktur enn tilsvarende cis-fettsyrer, og får derved egenskaper liknende mettede fettsyrer.

Transfettsyrer og helserisiko

Flere ekspertgrupper har vurdert sammenhengen mellom inntak av transfettsyrer og helse. Man konkluderer med at det er overbevisende vitenskapelig dokumentasjon for at inntak av transfettsyrer øker risikoen for hjerteinfarkt.

Både transfettsyrer og mettede fettsyrer har ugunstige effekter på blodlipidene. Transfett øker, i likhet med mettet fett, det såkalt dårlige LDL-kolesterolet i blodet. Dette øker risikoen for hjertesykdom. I tillegg så senker transfett det gode HDL-kolesterolet. Dette kan øke faren for hjertesykdom ytterligere.

Det er usikkert om det er forskjeller i helseeffekten av transfettsyrer fra drøvtyggere eller fra delvis herdet fett.

Anbefalinger om inntak av transfettsyrer

Norske helsemyndigheter anbefaler at inntaket av transfettsyrer begrenses mest mulig og ikke overstiger 1 prosent av energiinntaket. De norske anbefalingene er i tråd med anbefalinger gitt av  Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs Food and Agricultural Organization (FAO).

Kostens innhold av transfettsyrer

Kostens innhold av transfettsyrer har de siste 30 årene minsket fra ca fire til under 1 energiprosent, ifølge anslag basert på Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser.

De viktigste årsakene til reduksjonen i kostens innhold av transfettsyrer er minsket margarinforbruk og forandringer i margarinens fettsyresammensetning. I løpet av de siste ti årene er innholdet av transfettsyrer redusert til et lavt nivå både i margarin og en rekke andre matvarer som tidligere inneholdt betydelige mengder transfett.