Nyheter

God status på importert sjømat

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

22.02.2018 Sjømat importert til Norge i 2016 hadde god kvalitet og var trygg. Det var få tilfelle med uønskte stoff over grenseverdiane.

Tema: Tilsynsresultater


Høye nivå av kvikksølv i brosme i Sognefjorden og Hardangerfjorden

01.06.2017 I enkelte områder lang kysten inneholder dypvannsfisken brosme høye verdier av kvikksølv i fileten. Høyest nivå er det i deler av Sognefjorden og Hardangerfjorden. Mattilsynet advarer derfor fritidsfiskere mot å spise brosme fra disse områdene.

Tema: Fisk og skalldyr


Kan plantevernmiddel hamne i laksen?

Oppdrettslaks

10.08.2017 I oppdrettslaks ser ein no langt mindre av dei «gamle» miljøgiftene som dioksin og DDT, etter at ein har bytta ut fiskeolje med planteingrediensar i fôret. Kan ein likevel ha skaffa seg eit nytt problem ved at plantevernmiddel frå landbruket havnar som restar i fiskefôr?

Tema: Plantevernmidler


Trygge norske skjell på markedet

Noen blåskjell på hvit bakgrunn.

22.02.2018 Det er et generelt lavt innhold av fremmedstoffer i norske skjell som selges i butikker og på serveringssteder. Den mikrobiologiske kvaliteten til skjellene er også gjennomgående god.

Tema: Fisk og skalldyr


Jodmangel hos mor kan påvirke barnets utvikling

En gravid kvinne med blå kjole holder seg på magen

23.05.2017 Lavt inntak av jod hos gravide kan henge sammen med dårlig språkutvikling, redusert finmotorikk og atferdsproblemer når barnet er tre år. Dette vises i en studie fra Folkehelseinstituttet.

Tema: Gravide


Fann manglar ved 6 av 10 produsentar av spiseferdig sjømat

22.02.2018 I ein kontroll av 85 produsentar som lagar sjømat som ikkje skal varmebehandlast før forbrukaren et den – slik som til dømes røykt fisk, fisk til sushi og kokt skaldyr - fann Mattilsynet manglar hos 6 av 10 verksemder.

Tema: Fisk og skalldyr


Vannverkenes beredskap må bli bedre

22.02.2018 Mattilsynet har sjekket beredskapen ved over 500 norske vannverk. 75 prosent av de undersøkte vannverkene har fått beskjed om å forbedre beredskapen, slik at de kan sikre innbyggerne trygt og godt vann i alle typer situasjoner.

Tema: Drikke


6 av 14 analyserte olivenoljer holdt ikke mål

22.02.2018 6 av 14 olivenoljer som Mattilsynet har analysert, var ikke «extra virgin», selv om de var merket som dette.

Tema: Margarin, smør, matolje o.l.


Mye honning er feilmerket

Honning

22.02.2018 En av fire honninger undersøkt av Mattilsynet var feilmerket. Det viser resultatene fra en tilsynskampanje hvor 63 typer honning ble testet.

Tema: Merking av mat


Lite rester av plantevernmidler og smittestoffer i norske og importerte bær

11.07.2017 Mattilsynet har sjekket i alt 698 forskjellige prøver av jordbær, bringebær og blåbær. Det ble ikke funnet bær med plantevernmiddelrester over grenseverdiene, og kun tre prøver inneholdt ulike smittestoffer.

Tema: Tilsynsresultater