Nyheter

Nasjonal tilsynskampanje sukkermerking 2008: Varierende kvalitet på merking av sukkerinnhold

03.01.2013 Mattilsynet har i perioden april til november i år kontrollert en rekke produkter for merking av sukker. I alt ble 117 produkter fra 48 produsenter kontrollert. – Kontrollene viste mye feil, men vi ser allerede nå at de fleste aktører tar dette på alvor og har begynt å rette opp merkingen av produktene som var uklar eller feilmerket, sier prosjektleder Geir Smolan.

Tema: Tilsynsresultater


Nivået av akrylamid i mat bør fortsatt ned

22.06.2016 Mattilsynet har analysert innhold av akrylamid i potetprodukter på det norske markedet. Resultatene viser at nivået av akrylamid er noe lavere på høsten enn på våren. Generelt bør nivåene av akrylamid i mat reduseres ytterligere.

Tema: Stoffer ved tillaging av mat


Risikovurdering av friske krydderurter og bladgrønnsaker fra Asia 2008: Liten risiko for å bli syk av krydderurter fra Asia

20.08.2013 Mattilsynet har flere ganger påvist Salmonella i friske krydderurter og bladgrønnsaker fra sørøst Asia. Generelt er risikoen for å bli syk av slike produkter marginal fordi mengden som brukes er liten. Personer med svekket immunforsvar bør imidlertid være forsiktige. Mat med slike urter bør også oppbevares kjølig for å hindre oppblomstring av bakterier. Det er konklusjonene i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjort for Mattilsynet.

Tema: Smittestoffer


Ulovlige legemidler og helsefarlige stoffer i 21 av 82 kosttilskudd

Ulike typer kosttilskudd i en skål.

26.05.2008 Det ble påvist ulovlige legemidler og helsefarlige stoffer i 21 av 82 kosttilskuddprodukter. Dette viser en undersøkelse Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk har gjennomført. Produktene ble valgt ut på bakgrunn av markedsføring som lovet stor virkning. Mattilsynet ser behov for skjerpet tilsyn og kontroll på dette området.

Tema: Tilsynsresultater


Analyser av skrulokk 2007: Færre skrulokk avgir ftalater til næringsmidler

22.06.2016 På bakgrunn av at det ble funnet høye nivåer av ftalater i fete sauser på glass med skrulokk høsten 2006 tok Mattilsynet ut nye prøver sommeren 2007. Ingen av prøvene som ble tatt ut sommeren 2007 er å anse som helsefarlige. Dette indikerer at industrien i stor grad har skiftet til lokktyper som ikke inneholder ftalater.

Tema: Tilsynsresultater


Nasjonal tilsynskampanje 2006: Resultater fra Fersk, sporbar fisk?

Ulike fisketyper ligger i en fiskedisk

03.01.2013 Nærmere 30 prosent av grossistene var dårlige på merking og hygiene, men de har et relativt bra sporbarhetssystem. For detaljistleddet er situasjonen rimelig bra, men det er stort behov for veiledning, og detaljistene kan derfor bli enda bedre. Dette er konklusjonen etter Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje Fersk, sporbar fisk?

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av keramikk 2007: Stort sett trygg keramikk

22.06.2016 Det meste av keramikken var trygg, men noen få gjenstander avga metaller i nivåer som kan medføre vesentlig overskridelse av tolerabelt daglig inntak. Det viser en ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Med bakgrunn i risikovurderingen vil Mattilsynet utarbeide veiledning til keramikere for bruk av glasur som inneholder metallene nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan.

Tema: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper


Nasjonal tilsynskampanje kostilskot 2006: Fire av 95 heldt mål

Ulike typer kosttilskudd i en skål.

03.01.2013 Over 90 prosent av dei undersøkte kosttilskots-produkta hadde manglar ved merking eller marknadsføring, syner rapporten frå den nasjonale tilsynskampanjen på kosttilskot for 2006 som no ligg føre. Mattilsynet finn resultata nedslåande.

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av spekemat 2007: E. coli i spekemat vurdert

20.08.2013 Etter E. coli utbruddet i 2006 har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å utarbeide risikovurdering omkring farlige E. coli hos dyr, mat og mennesker, med vekt på spekepølseproduksjon.

Tema: Smittestoffer


2007: Risikovurdering av drikke med sukker og søtstoffer

Ulike typer saftflasker

09.08.2018 For de fleste vil det være gunstig å erstatte sukkerholdig brus/leskedrikk, saft og nektar med vann eller søtet brus/leskedrikk, saft og nektar med søtstoffer. Barn under 3 år bør ikke få drikke med søtstoffer. Det mener Mattilsynet og Helsedirektoratet. Synspunktene støttes av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en ny rapport.

Tema: Drikke