Nyheter

Norge og Norden har det tryggeste kyllingkjøttet

Flådde kyllinger henger på rekke i et slakteri

03.01.2013 Norden inntar en særstilling når det gjelder funn av bakteriene Campylobacter og Salmonella i kylling. Salmonella er så godt som fraværende, og forekomsten av Campylobacter er langt lavere enn for EU for øvrig. Det viser en rapport fra EUs organ for mattrygghet, EFSA.

Tema: Tilsynsresultater


Ingen overskridelser av muggsoppgifter i matvarer i 2009

03.01.2013 I Mattilsynets kartleggings- og overvåkingsprogram for mykotoksiner (muggsoppgifter) ble det i 2009 ikke påvist overskridelser av grenseverdier i importerte eller norskproduserte matvarer. Innholdet av slike gifter i matvarer bør være på så lavt nivå som mulig for å redusere skadelige helseeffekter.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av ulovlig GMO

Maiskolbe

03.01.2013 Kun én av 55 prøver av næringsmidler på det norske markedet inneholdt ulovlig genmodifisert materiale. Det viser Mattilsynets tilsynsprosjekt på genmodifisert mat og fôr i 2009.

Tema: Tilsynsresultater


Mange seriøse småskalavirksomheter

03.01.2013 Mattilsynet har gjennomført tilsyn med 144 småskala kjøttvirksomheter i 2009. Hele kjeden fra levende dyr til ferdig produkt, var inkludert i prosjektet. Resultatene viser at virksomhetene har gjennomgående god faglig kompetanse, men at enkelte mangler kunnskap om regelverket og har for dårlig systemforståelse.

Tema: Tilsynsresultater


Ingen endring i nivået av akrylamid i mat

03.01.2013 Det er få tegn på at akrylamidnivået i næringsmidler på det norske markedet er på vei ned. Det viser resultater fra det andre av et treårig overvåkingsprogram i regi av EU-kommisjonen.

Tema: Tilsynsresultater


Ubetydelige funn av legemidler og fremmedstoff i oppdrettsfisk

Oppdrettslaks

03.01.2013 Det var ingen funn av ulovlige legemidler, og innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter var langt under internasjonalt aksepterte grenseverdier. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkningen dokumenterer god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

Tema: Tilsynsresultater


For dårlig temperatur, orden og renhold

03.01.2013 Over halvparten av serveringsstedene som Mattilsynet distriktskontoret for Midt-Rogaland kontrollerte våren 2010 fikk påvist mangler. Så mange som 19 av virksomhetene har ikke fulgt opp tidligere pålegg fra Mattilsynet. Mattilsynet mener resultatet er overraskende og bekymringsfullt.

Tema: Tilsynsresultater


Lite kunnskap om advarselsmerking på matvarer

03.01.2013 Forbrukerne er generelt positive til mer informasjon på maten vi kjøper. Det gjelder også såkalt advarselsmerking. Men, kunnskapen om denne type merking er svært liten. Det viser en undersøkelse utført av SIFO på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Marine oljer til humant konsum er trygge

03.01.2013 Nye analyser av innholdet av miljøgifter i marine oljer til humant konsum viser stort sett lave nivåer av de fleste stoffene, og variasjon i innholdet av PCB7. De analyserte oljene vurderes som trygge for konsum. Analysen er gjort av NIFES på oppdrag av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Et sted stengt og et omsetningsforbud

03.01.2013 Mattilsynet gjennomførte nylig tilsyn på 26 serveringssteder i Bergen. Resultatet er litt blandet. Av 26 tilsyn fikk 17 karakteren bra, seks steder fikk mindre bra og tre fikk karakteren dårlig.

Tema: Tilsynsresultater